BejelentésPótor Imre dr. habil. honlapja
Mindig tedd meg, amit meg tudsz tenni. Ez teszi értékessé az életedet. Köszöntöm honlapomon!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

EMLÉKEZTETŐ ZERTIFIKAT DEUTSCH NYELVVIZSGÁRÓL NYÍREGYHÁZA, 2003. AUGUSZTUS 30. I./ FELKÉSZÜLÉS A VIZSGÁRA ÉS A VIZSGA TAPASZTALATAI I./1. Árontól tudtam meg, hogy van Zertifikat Deutsch nyelvvizsga. Ő vizsgálódott efelől az Inter-neten. Meg is találta a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Német Nyelv és Irodalom Tanszék címét és telefonszámát (ennek keretében működik a GOETHE INSTITUT Kihelyezett Vizsgahely: 06/42/599-464 (4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/b.). Más cím: Tel: 06/42/402-488, Fax: 06/42/402-485 Az INTERNETRŐL jó anyagot sikerült letölteni a ZD vizsgáról. Mivel ezt találtam könnyebbnek a Rigó utcásival szemben, ebbe vágtam bele. INTERNETHELYEK: Nyíregyházi Tanárképző Főiskola: Http:// www.nyf.hu; Német Tanszék: http://zeus.nyf.hu/~nemettsz; E-mai: nemettsz@zeus.nyf.hu. Anyag tölthető le Internetről a LESEVERSTEHENhez: www.geothe.de; HANGANYAG tölthető le INTERNETRŐL: www.dwell.de (!!!); www.br.de; www.sr2.ch; www.orf.at; (ezek közül én csak a Deutsche Wellet tudtam használni, onnan letöltöttem 14 kazetta anyagot. Vizsganapok: 02/22; 04/26; 08/30/; 10/25; 12/6. 2./ A helybeli Baráth Tiborné tanárnőtől (Vásárosnamény Bajcsy Zs u.) sikerült beszerezni máso-lásra könyveket és magnóanyagot. (Ma őt felhívtam és igen megköszöntem neki a segítségét. Azt mondta: „Tiszta szívemből örülök a jó eredményének.”) Hónapokig gyűjtögettem az anyago-kat. Szerényi Lászlónétól is (Bartók u. 472-530; 06/20/366-6194 (őt még 2002. november 22-én kerestem fel, olcsón adott erre a ZD vizsgára előkészítő nyelvkönyveket); meg szerettem volna Varga Kinga (Pátens u.) tanárnőtől is, mert állítólag Naményban ő készít fel embereket, talán csoportokat is ZD nyelvvizsgára, de éppen külföldön volt egész augusztusban és én augusztus elején kerestem, de nem volt anyaga); Főleg ezeket használtam. 3./ A ZD vizsgán nem a pénzre mennek, hanem a tényleges teljesítményre. Telefonos bejelentkezés, ismertetőt küldenek. 4./ Valójában 2003. július-augusztus hóban majdnem csak a ZD vizsgára készültem. Tehát kell 2-3 intenzív készülés, mikor már minden anyag megvan a tanuláshoz. Én nem költöttem nyelvta-nárra. De fénymásoltam könyveket, kazettákat és CD-ket csináltunk Mózsival többet is. Ezeket jól lehetett hallgatni PC-ről. A Lelkészi Hivatalban volt a főhadiszállásom tanulási szempontból. Fő-leg teszteket oldottam meg, (összegyűjtöttem összesen 10 tesztet 70%ra kicsinyítve, egy kis könyvbe kötöttem az egészet. De persze már a harmadik megoldás után előre tudtam az ered-ményeket – hosszabb kihagyás után is emlékeztem az eredményekre, így nem igazán jelentettek már kihívást. Ami gyengébben ment, arra ráhajtottam jobban más könyvekből. Főleg a magnóra és a hosszú újságcikkekre kell rámenni!!!!! Vigyázni kell, hogy az ember ne csömörjön meg a kemény tanulástól. Kell közbeiktatni pihenőnapokat, kirándulásokat is. De jó lett volna egy csen-des, nyugodt felkészülés. Parókiaépítés közben nehéz volt ezt külön csinálni. De együtt kellett lenni a családdal, Erzsikére így is sok terhelődött az én feladataimból. 3./ Pihenésképpen többször barkácsoltam ezt-azt, könyvjelzőket készítettem cérnából és többféle papírból is. Nagyon lényeges volt, hogy a lelkemet tápláljam Isten igéjével. A vizsganapján a Zsolt 56-ból kaptam: „MIKOR FÉLNEM KELLENE, ÉN BÍZOM TEBENNED!” 4./ A családom, Erzsike és a gyermekek nagyon komolyan imádkoztak együtt Édesanyámmal, hogy adjon jó eredményt az Úr. Többször volt a hosszú vizsganap folyamán (8.00-19.00-ig), hogy elcsüggedten, kimerültem, azt hittem, hogy végképp elúszott a hajó. Főleg magnóhallgatáskor, a Leseverstehen második részénél, meg szóbeli előtt is. Mindig az Úrhoz kiáltottam és megkönyö-rült rajtam. Felüdített, erőt adott, reményt töltött a szívembe. Áldom érte szent és dicső nevét! 5./ A vizsga előtti kedden és csütörtökön előkészítő volt a Tanárképző Főiskolán. Ez külön 3ezer forintba került. De nekem nagyon megérte. Mindent elmagyaráztak, készítettek teszteket, meg-beszéltük, lehetett kérdezni. Páran odamentünk az előkészítő tanárhoz. Jó volt, hogy megismer-tettük magunkat. Még ha végül is egyik sem volt ott a szóbelin (bár ő is javíthatták a tesztünket), de felbátorodást, bizonyos magabiztosságot adott, hogy mi már itt bizonyos fokig itthon vagyunk. Sőt, nem kis félelmek közepette, jelentkeztem a négy kötött harmadikként és is beszédgyakorlat-ra. Ez kb. 50 fő előtt történt a 3-as körelőadóban. Nagyon féltem, gombóc volt a torkomban. Itt-hon Kiss Domival gyakoroltunk beszédet együtt egy háromnegyed órát, ennyi volt az egész szó-belire való közös készülés, persze magamban sokszor beszéltem én, sokszor még éjjel is, ha felébredtem. de tudtam, ha ott sikerül a társaim előtt (legtöbbnek apja lehettem volna), akkor a vizsgán is sikerülni fog. Áldott legyen az Úr, aki megsegített. Nem is féltem egyáltalán, elmúlt a gombóc a torkomból és az ottani siker remélem egy életen át elkísér. 6./ Ki kell jelentenem, hogy nem tartoztam ugyan a legeslegkiválóbbak közé. (De azért igenis a jók között voltam.) Az én 85%-os eredményem azt jelenti, hogy elértem ugyan a ZD középfokú eredményt, de nem fölényes biztonsággal, nem ugrottan nagy ívben a léc fölött. Azt hiszem vol-tak néhányan - 7-8 fő talán - akik nagyon kiválóan teljesítettek, és esetleg a 90%.ot vagy többet is elértek, ami már 5-ösnek számat. A 85% lényegében 4,5-nek felel meg, tehát lényegében ez egy stabil, erős négyes. S ahogy ezt leírom, már nem is látszik olyan kis szánnak ez a 85%. Lé-nyegében 95%-al sem értem volna el többet, mint a ZD középfokú nyelvvizsgát. Vizsga előtt, pontosan augusztus 22-én leírtam, hogy vágyaim-álmaim között egy 260 pontos eredmény sze-repelt. ha azt veszem, hogy ettől csak hat ponttal maradtam el és a vizsga sokkal nehezebb volt, mint a felkészítőn gondoltuk, minden okom megvan Isten magasztalására és dicsőítésére. Újra megnéztem a feljegyzéseimet (amelyeket vizsga előtt egy héttel készítettem és írtam egy „Vizsgabizonyítvány” oldalára. Azt vártam, hogy írásbelire kapok 198 pontot (ez 88%); szóbe-lire vártam 62 pontot (ez 82,5%), az átlag lett volna így 260 pont, azaz 86,6%. A 85%-os (84,66) eredmény így teljesen megfelel annak, amit reméltem, terveztem, sőt ki lehet jelenteni, hogy ki-csit felülbecsültem ugyan magam, de csak alig. A 86,6 és 84,6 között csak 2 % van. Mindeneset-re az írásbelin ettől gyengébben szerepeltem (198-189: 9 ponttal) és a szóbelin jobban szerepel-tem 65-62= 3 ponttal. A szóbeli javulást egészen biztosan a felkészítőnek köszönhetem. Más-részt ki kell jelentenem, hogy mivel olyan jól ment az írásbeli, ezt lényegében az utolsó másfél hétben szinte alig-alig gyakoroltam. Ekkor már inkább a magnóhallgatásra és a levélírásra he-lyeztem a hangsúlyt. Szégyellem, hogy ezeket mind ilyen aprólékosan leírom, de nagyon bántott, hogy a legtöbbet éppen a Leseverstehennél veszítettem, mikor biztos voltam benne, hogy ezt a részt tudom a legjobban, és itt fogok legtöbbet teljesíteni. Ebből az a tanulság, hogy minden tesztrészt kiegyenlített kell gyakorolni és a felkészülés végén sem szabad elhanyagolni azt sem, amelyik rész eddig a legjobban ment. Legalább párszor át kellett volna futni néhány teszten, hogy mozgásban, lendületben maradjak annak a feladattípusnak a területén is. 7./ Érdekes, hogy a csoport tagjai a felkészüléskor (kb. 50 ember – ez azt jelenti, hogy 28 fő el sem jött a felkészítőre, ez érdekes!) eléggé érdektelenek voltunk egymás iránt. Aztán egyre töb-ben megismerkedtünk egymással, bátorítottuk, pátyolgattuk, segítettük, lelkesítettük egymást. Ez borzalmas sokat jelentett mindenkinek. Nekem is a legkritikusabb - főleg vizsgára bemenetel – előtt. Ugye ez a vizsga 8.00-től 19 óráig tartott. Ez 11 óra, ez nagyon sok idő. 8./ Sokáig olyan csodabogárnak tartottak a fiatalok, majdnem mindenek, igen apja lehettem volna korunk tekintetében. Végül is elfogadtak, befogadtak, felnéztek rám. Sokaknak segítettem bátorí-tólag és ezt éppen akkor kaptam vissza többektől is, amikor éppen a leginkább szükségem volt rá. Nagyon örültünk egymás sikerének. Egy boldog, ragyogó arc vizsgáról kijövet igen lelkesített mindenkit. 9./ Meg kellett tanulni, hogy 60% is igen jó eredmény. Többen csalódtak, hogy nem érték el a 80%-ot. A 80% alattiak közül legtöbben kudarcként élték át eredményüket. És ez nagyon nem jól van. Többeket bátorítottak és vigasztaltam arra, hogy ne hagyja abba, hanem októberig még ta-nuljon. Azt hiszem, csak azok álltők meg a helyüket 80% fölött, akik mögött nagyon komoly, több éves nyelvtanulás és legalább jó 3 hónapos ZD-re koncentrált nyelvtanulás állt. Én elmondhatom, hogy nekem igen nehéz volt ez a vizsga, pedig lelkiismeretes, keményen és alaposan tanultam, szinte csak! tanultam erősen kettő hónapig. Mégsem értem el 90%-ot! Tehát meg kell becsülni azt is, ha valaki alapfokút ér el, mert a mögött is alapos munka van bizonyosan, ha valaki 60%-ot tud teljesíteni (ettől kap érvényes alapfokú bizonyítványt). 10./ Az írásbeli utáni szünetben jó ebédet kell enni és sok italról kell gondoskodni és állandó hely-ről, ahova az ember másfél óránként WC-re mehet. Ha esetleg az ember kocsival megy és sike-rül lepihenni egy fél órára, pláne ha aludni is tud valamennyit, egészen megújul a szóbelire. Mert idegileg nagyon megvisel mindenkit (a kísérő szülőket is) ez a majdnem egész napos álláskész-séget igénylő vizsganap. 11./ Egy (eléggé enervált beállítódottságú) szülő mondta saját elgondolását, miszerint 20%nak nem sikerült az alapfokú sem, 30%nak sikerült az alapfokú és 50%nak sikerült a középfokú. Azt hiszem ezt ellenőrizni kellene. Ha bemegyek a bizonyítványért csütörtökön, megkérdezem a ta-nártól. Szerintem nem sikerült 50%-nak. Na, majd meglátjuk, ha megmondják. 12./ Kellemetlen, hogy nincs lehetőség a tesztek megtekintésére. Nem tudom miért. Vajon miért nem? Ezt is megkérdezem a bizonyítvány elhozatalakor. 13./ Pár ember 0.0 pontot kapott a levélre. Borzalmasan érdekel, hogy miért? Ezt is meg kell kér-dezni. Jó viszont, hogy legalábbis a mi csoportunkból (1-44 fő) senkit nem függesztettek fel az írásbelin. Persze a felügyelő tanár igen katonás volt. Egyszer szólt határozottabban, többször nem is volt ilyesmire szükség. A szóbelin meg egészen barátságos volt legalábbis én azt tapasz-taltam. 14./ Valaki azt mondta, hogy a korosabbakat, azaz negyven felettieket, gondolom én ezalatt – ha legalább 80% felett teljesítettek írásbelin, jobban segítik, segítőkészebbek hozzájuk a vizsgázta-tók a bizottságban. Hát nem tudom, hála Istennek nekem jól ment, mindenesetre gondoltam arra, hogy csak nem fognak gáncsoskodni, ha már Isten kegyelméből odáig eljutottam. 15./ A vizsga napja előtti csütörtök, péntek és szombaton végig Nyíregyházén tartózkodtam a Magdaléneumban, János és Ágika szobáját kaptam meg. Csütörtök után pénteken borzalmas fá-radt volt a fejem, nagyot sétáltam, ½ 10-re körülbelül kitisztult a fejem és átvettem a Testbuch hat magnóanyagát, majd jól kidolgoztam egy levelet, majd ebédeltem és 2,5 órát aludtam. Igaz, hogy éjjel már csak 23-4-ig öt órát, de ez is elég volt. Napközben többször néztem a SAT3-at, ami né-met adás. Istennek hála, ez alatt a nap alatt nagyon jól kipihentem magam, újra „húzott a fejem, agyam”. Áldott legyen Urunk minden kegyelméért! II./ A VIZSGA NAPJÁNAK FŐBB ESEMÉNYEI II./ 1./ A vizsga előtti napon másnapra - nyugodtan átgondoltan - egész napra vonatkozó alapos tervet készítettem, órára, percre beosztva. Ezzel egészen megnyugodtam, hogy nem kell kap-kodnom és átlátom a vizsganap teljes menetét. istennek legyen hála, szinte teléjes egészsében jól működött a terv, bevált mindaz szinte teljesen úgy, ahogy gondoltam. A VIZSGÁRA SZOMBATON reggel ¾ 8-ra kellett megérkezni a Tanárképző Főiskola Német tanszékének ajtaja elé. (A vasútállomásról a 8-as busz vitt ki a Tanárképző épülete elé. A Német Tanszéket elég tekervényes úton lehet megtalálni a földszinten, kérdezősködni kell.) Ott ki volt téve az ajtóra, hogy 1-44-ig sorszámmal rendelkezők az 5-ös, a 45-78-ig sorszámosok a 7-es körelőadóban fognak vizsgázni. Odavonultunk. (A körelőadók az első félemeleten vannak, köny-nyen oda lehet találni a Német Tanszéltől.) 2./ A behívás név szerint történt a sorszámunk alapján. Én a „15”-ös számot kaptam. Elég korán, még azt hiszem március-áprilisban jelentkeztem a vizsgára. Elkérték a körelőadó bejárai ajtajá-ban a személyit és a ”behívó papírt”, aztán kijelölték a helyet, ahova le kellett ülni. Egy ülőhely maradt ki. Fél 9-ig elmagyarázták, mit és hogyan, aztán kiosztották a papírokat és elkezdődött először is a LEVÉLÍRÁS. Ezt igen begyakoroltam. Azt mondták előzetesen, hogy ne csináljunk piszkozatot, mivel nem lesz idő bemásolni. Én mégis csináltam, és ez jó is volt, mert tudtam pár helyen módosítani. Hát mondhatom, hogy lóhalálában, de hála Istennek éppen sikerült befejezni a levelet. Erre a feladatra a maximum 45-ből 42 pontot kaptam. Elúszott: 3. pont 3./ Ezután került sor a MAGNÓHALLGATÁSRA. Nekem ez okozott legtöbb gondot és mindenki másnak is. (Illetve pár ember kapott rá 72,5 pontszámot. Ezek biztosan irtózatosan begyakorolták a magnóhallgatást.) Kész kegyelem, hogy a 75 pontból 62,5-et kaptam, azaz elúszott 12,5 pont. A magnó túl hangos volt, fáj a fülem és a fejem is, ezentúl gyorsan is beszéltek különösen a má-sodik egységen. Több mindent csak a második hallgatáskor értettem meg. Idejében el kell olvas-ni a szöveget, hogy aztán keresse az ember, hogy hallotta-e vagy sem. (A tanulság: minden lehetsége4s helyről, főleg olyan német tanároktól be kell gyűjteni hanganyagot, akik Zertifikat Deutsch nyelvvizsgára készítenek fel csoportokat. Erre időt és pénzt kell fordítani, mivel rengete-get lehet veszíteni egy rossz magnóeredmény miatt!) 4./ Ezt követte 20 perc SZÜNET: beszélgetés, evés, WC, vizet ittam. Pontos kezdés. 5./ A LESEVERSTEHEN ÉS A SPRACHBAUSTEINEN következett 90 percben. Senki sem me-hetett ki addig, amíg ezt be nem fejezte mindenki. Az első elsőjét hamar megcsináltam, de a má-sodik rész nagyon nehéz volt. (Össze kell gyűjteni vagy 100 darab újságcikket, fénymásolni, ki-vágni és gyakorolni. Ezt a feladatrészt különösen be kell gyakorolni. Ha még egyszer kezdeném, erre hajtanék rá legjobban, külön is a magnóhallgatás után!) Ezt a végére hagytam ezért. Meg-csináltam közben az első harmadik részét, majd a második rész első és második részét is. Ma-radt 30 percem az első másodikjára. Kétszer-háromszor végigolvastam és kizárásos alapon pró-báltam a megoldást. Mindenütt először ceruzával ikszeltem, aztán mikor kb. 3-szor ellenőriztem, behúztam tollal is. Pontokat kaptam: I. 57,5, azaz elúszott összesen itt 17,5. Ez egészen elkeserített. Hiszen, annyi időm volt, többször ellenőriztem a megoldást, - mégis. Aztán ezt a két feladatsort gyakoroltam be legjobban, - mégsem sikerült úgy ahogy szerettem volna. Pontot kaptam: II: 27, azaz csupán 3 pontot veszítettem. 6./ Az írásbelire kaptam összesen tehát: 57,5+27+62,5+42=189pont, ez 84%. Azaz elveszítettem 36 pontot, ami 14%. Végső soron én ennek nagyon örültem, mivel a magnó miatt olyan bizonyta-lanságban voltam, hogy féltem hogy ott még 50%-ot sem érek el és esetleg nem is szóbelizhetek. Azt gondoltam, meg leszek elégedve, ha összesen 75%-ot kapok, mert egy jó 86%-os szóbelivel fel lehet hozni az átlagot 80%-ra. 7,/ 12 órára lettünk készen az írásbelivel, fél 2-re rendeltek vissza bennünket, de csak negyed 4-kor tudtuk meg az írásbeli eredményét. A társaságnak ez mondhatom, hogy nagyon jól sikerült. 78-ból 74 fő teljesített 60%-tól többet, azaz négy fő nem jöhetett tovább. A maradékot beosztot-ták 4 csoportba, azaz volt négy bizottság. (19 fő került a mi csoportunkba, hogy a többiekbe mennyi, azt nem tudom.) (Persze velünk együtt mentek a Mittelstúfenprüfungosok is, velünk együtt kb. 100-an vizsgáztunk aznap. Ott mindenki írásbelijét elfogadták). Jómagam az I. cso-portba kerültem, ahol dr. Barabás László és Pázmán Viktória tanárok voltak a vizsgabizottság. 8./ A SZÓBELI 15 percig tartott. Rájöttünk az egyre-másra kijövőkről, hogy lényegében 4-5 Té-mát (grafikon, képelemzés, képleírás) és 4-5 Közösmunkát forgatnak. Így Témák: Wohnen, Anyák napja, Szülők keresete, Freizeit; Közösmunka:Termet díszíteni; Fotókiállítás; Utazás szer-vezése Németországba, Lakást kifesteni. Mielőtt bementem volna, az Anyáknapja témát jól átgondoltam, a nyitott ablak előtt elmondtam félhangosan. Azt kaptam. Bemenetelkor elékérték a személyigazolványt, be kellett diktálni az adatokat (név, születési hely és idő, lakhely, utca, házszám. A légkör barátságos volt, a férfi kérdezett végig. Hagyott beszélni, ha már sokat mondtam, akkor leállított és újat kérdezett. De mindig tudtam 5-6 mondatot mondani vagy többet is. Úgy kell be-szélni, hogy érdekelje őket, érdekesen, a saját véleményt. A képleírásnál: a./ ami nekem feltűnik; b./ ami arról az én véleményem; c./ ami más ezzel szem-ben Magyarországon. – Nem mentünk végig minden láncszemen, mivel lendületesen és folyama-tosan igyekeztem beszélni. Az anyák napja nagyon hálás téma volt. Párszor kifejtettem, hogy a tanár állításával nem értek egyet. meghökkent, de azonnal indokoltam. Közben megnézte, hogy mennyi pontot kaptam írásbelin. A közös munkára alig maradt idő. Kirándulásra Wuppertalba akartam elvinni. Mondta, hogy ez csak egy nagy ipari város, azaz dehonesztáló kifejezést tett. Mondtam, hogy a kérdést mélysé-gében kell vizsgálni és én 10 hónapig voltam ott. Végül megadta magát, ha elvinném, akkor men-jek ki… - Éreztem, hogy jól sikerült. Végül is 65 pontot kaptam a 75-ből (elvesztettem 10-et), de ez így 86%. 8./ Összes pontszámom: írásbeli 189 és 65 szóbelire = 254, azaz 85%. 80 %-tól kapja meg az ember a középfokút. Hála Istennek nekem mind a írásbeliből, mind a szóbeliből, azaz külön-külön is megvan a közép-fokú, így aztán természetesen a kettő átlaga is kiadja a középfokút. 9./ A 19 ember kb. ¾ 9-kor jött ki a vizsgabizottság elől. De öt percen belül már hirdették is az eredményt. Hát nagy volt az öröm és Isten iránti hálaadásom. Aztán siettem ki az állomásra busszal, mivel 8.30-kor indult az utolsó vonat aznap. Mózes és Dávid vártak az állomáson. Na-gyon jól esett. Itthon pedig mindenki meghallgatta a beszámolómat. 10./ Hála Istennek minden anyagom együtt van ahhoz, hogy a gyermekeim is letegyék a közép-fokú nyelvvizsgát. Jó lenne, ha hajlanának rá, ők maguk éreznék meg a nyelvtanulás jó ízért és idejében megcsinálnák a vizsgát és nem 48 éves korban. 11./ A vizsga a szombati napon történt, azonnal eredményhirdetés is volt, sőt a ránk következő csütörtökön személyesen lehet átvenni a tanszéken a vizsgáról szóló bizonyítványt. A Rigó utcán erre 6 hétig, azaz másfél hónapig kell várni. Teljes bizonytalanságban, hogy hogyan sikerült vagy nem sikerült. Persze ott a C vizsga 9ezerbe kerül, itt meg a két előkészítővel együtt 21 ezer, de ez akkor is könnyebb, mivel igazán teljesítményt mérnek és nem arcra vizsgáztatnak. 12./ Mivel megvan Isten kegyelméből a német középfokú nyelvvizsgám, így beadhatom a jelent-kezésemet magántanári fokozat elnyerésére a Debreceni református Hittudományi Egyetemre. Mikor Mirjamot költöztetem legközelebbi szombaton, be is viszem a 15 db disszertációt és az összes Zullangot a jelentkezéshez. Adja Isten, hogy legyek áldás nagy neve dicsőségére ezzel az eredménnyel is és felebarátaim, a gyülekezet és a hallgató, tanítványaim javára. Mindenért Isten nagy és szent nevére legyen dicsőség, hála és köszönet!!! 13./ a./ Elmondták, hogy a német nyelvtanárnak Kettőezer Forintot adnak egy nyelvóráért; b./ Szerintem több évi iskolai nyelvtanulás után és egy két, de inkább három hónapos intenzív pl. nyári nyelvtanulás után érdemes csak ZD középfokúra jelentkezni. Különben nagy keserűséget jelent, ha csak az alapfokú vagy még az sem sikerül; Vásárosnamény, 2003. augusztus 31. /dr. Pótor Imre lelkész-tanár/


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!