BejelentésPótor Imre honlapja
"Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség." Fil 1,21.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

16../ tétel

16/a./ A méhek egyedi fejlődése, fejlődési alakjai;

T A MÉHEK

EGYEDFEJLŐDÉSE

A méhcsalád egyedei teljes átalakulással fejlődnek.

A fejlődés útja: 1.= pete; 2./ lárva; 3./ báb; 4./ kifejlett rovar.

PETE: neve lehet lárva és álca is. A pete és az álca fejlődési ideje egyező /anyánál, hímnél és munkásméhnél is/. Eltérés csak a bábállapot idejében van.

Anya; Munkásméh; Here;

Pete: 3 nap; 3 nap; 3 nap;

Álca: 6 6 6

Báb: 7 12 15

Összesen: 16 nap; 21 nap; 24 nap.

A pete, álca, báb összefoglaló neve = fiasítás.

A fiasítás lehet fedett és nyitott is. Érett, kelő és táblás is.

A pete az állati szervezet legnagyobb sejtje. /Tyúknál ez a tojás/. Legkisebb a hímivarsejt.

Az ősi ivarsejtekből lassú folyamatok során alakult ki a férfi és női ivarsejt.

A pete kialakulási folyamatát coo - genezisnek nevezik a tudósok.

A hím ivarsejtét spermo - genezisnek nevezik a tudósok.

1./ A PETÉBEN 3 nap alatt zajló átalakulási folyamat az embrionális fejlődés.

2./ MÉHÁLCA: a kikelt, táplálkozásra képes embrió. Sok táplálékra van szüksége. Az álcának is van szikje (a tojásnak is van).

A petesejt osztódik, sejtcsoportokra különülnek. Nem barázdálódik!

Csíralemezek, szervkezdemények, szervek fejlődnek ki.

3 nap után kel ki a táplálkozásra képes álca.

Az álca: 2 - 2,6 mm hosszú, teste meggörbült, kifli alakú. Kaptárbontás csak (árnyákban) 10 - 20 Celsius fokos időben!

A két napos álca 7 mm hosszú. Félkörben helyezkedik el a sejt fenekén. Teste szelvényekre tagolódik. Kitines hámszövet borítja.

Rágó - szájszervvel és 2 db légzőnyílással rendelkezik.

1 db szövőmirigye is van.

Szervrendszere a tápcsatorna. A Malpighi-féle csövecskékkel salakkiválasztó.

Az álca csupán öt napig táplálkozik: először pempővel, majd virágporral, mézzel és vízzel. A fiatal méhek, a dajkaméhek etetik.

Fontos a víz biztosítása és a higiénia.

Egy álcát naponta 1300-szor táplálnak.

Az álca gyorsan növekszik. Vedlenie kell: 5 vedléssel végződő szakasza van álca állapotában. Utolsó vedlésére a 13. napon kerül sor. A bőr, a bélsár a lépsejt fenekére kerül. - Ezután a lépeket befedik. Az álca kiegyenesedik, majd begubódzik /lásd a szövőmirigy szerepét!/.

Az anya kettő, a here 5, a munkás 4 nap után bábbá alakul.

3./ BÁB: Jön a nyugalmi időszak. Amikor a test valamennyi szövetének, szervének teljes kialakulása megtörténik.

Megkezdődik az átalakulásai folyamat - azaz kialakul a méhegyed.

Kikelésnél a munkásméhek, a herék egyedül kelnek ki.

Az anyánál a kelést a munkásméhek segítik.

Minél több méh kelt a sejtből, annál több benne a bábing, kisebb lesz a belőle kikelő méh!

16./ b./ Késő őszi méhlegelők haszna, kára;

Somkóró

Fehér és sárga virága van. Júniustól - szeptemberig virágzik. Két éves növény, a legjobb mézelő. Egy éves változata is van.

USÁ-ban a parlagon hagyott területeket kötelező ezzel bevetni.

Rostjából papírt készítenek.

Pillangós virágú. nitrogén gyűjtő, talajjavító (vele a trágyázás is megoldott). Takarmány is.

36%-os cukortartalma van a nektárjának. Kiválóan mézel.

Tarlóvirág /tisztesfű/

Egy éves gyomnövény. Június végétől és augusztusban nyílik. Régen naponta 5 - 10 kg-os eredményt adott kaptáronként. Méze világos. Régen ez volt a legjobb mézelő növény. Méze jó ízű, világos, nem kristályosodik. Érdemes lenne a magját a tarlóba vetni. 55%-os a cukortartalma a nektárjának.

Selyemkóró /vaddohány/

Jó mézelő gyomnövény. Cukorértéke az akác kétszerese! Július - augusztusban virágzik. Segíti a téli előkészítést.

USA-ban 25 kg-os termést érnek el családonként. De vetik is.

napi 6 - 8 kg is lehet a családonkénti napi gyarapodás.

Virágai gömbalakúak, ernyősek, húsvörösek. Méhfogó, ugyanis a virágokban fogótestek vannak, sokszor a méh a virágon pusztul el, mert a lába beleakad a fogótestbe. - Béklyó!

Facélia (mézontófű)

Magjáért és zöld takarmánynak vetik. Kiváló nyári tömegvirágzást adó, ha vetik. A méhészek vetik. Erősen szőrözött, egyéves növény.

Akác után ez a legjobb mézelő növényünk.

Július - augusztusban virágzik, vetési idejétől függően. Vetési idő után 6 hétre virágzik. A talajban nem válogat, csaknem két hónapig ad kiváló méhlegelőt. 28%-os a cukortartalom a nektárjában. A méhek reggeltől estig látogatják.

Japán akác

Sok van településünkön, jól mézel, július második felétől és augusztusban is virágzik.

Sóska borgulya

Május végén virágzik. Virágport és nektárt is ad. Olyan a méze íze, mint a kerti sóskának.

Levendula

A levendula illatszerek alapanyaga. Méze illatos, gyógyjellegű.

Kakukkfű

50 - 55%-os, méze illatos, drogos gyógyhatású. Vesére különösen is jó hatással van.

Vadszőlő

Kerítésre felfutó, július - augusztusban virágzik.

Szarvaskerep

Júliusban - augusztusban virágzik 3 héten át. Vámosatyában sok van belőle. Sárga virága van, virágjáért szeretik a méhek, takarmánynövény is. Vizes talajt kedveli. Kevés nektárt ad.

Dohány

Rózsaszín, hosszú csövű virága van, lándzsás levelei vannak. Július - augusztusban virágzik. Méze kesernyés ízű. Jó telelő méz.

Aranyvessző

Magas, kis növény, mezőn terem, sötétsárgás dús virágzata van. Virágzik: július - szeptember. Szeszélyes mézelő.

16./c./ A viaszmoly és kártétele;

Ta./ A nagy viaszmoly:

hernyók, áttelelés hernyó vagy báb formában;

fénykerülők;

bábozódásuk sötét helyen történik

viasszal táplálkoznak, a viasz áthalad bélcsatornájukon és kémiai módosulást szenved;

kártétel: kaptáron belül és kívül. Tönkre teszik a lépeket.

Védekezés: jó erőben tartani a családot (legyen sok takarító); lépkészletet ellenőrizni gyakran; Kénszalad /SO2/ a kifejlett egyedekkel szembven hatékony. Tisztaság, öreg lépek selejtezése.

b./ Kis viaszmoly:

hernyója a fiasításos lépeket furkálja; a sejteket megsérti, álcákat, bábokat beleszövi.

Védejkezés: mint a nagyviaszmolynál.

16./d./ Az NB-kaptár méretei, részei;

Magyarországon 65%-ban ilyet használunk, térségünkben 80%-ban.

a./ Kaptárfajták:

NB 15 - keretmérete mint a NB 24.

NB 18-as fészekmézkamrás: 12 - 6 keretre osztva, külön kijárónyílással, tenyészidőben 12 keret a fészek, termelési időben: 12 keret méztér, 6 keret fészek.

Fél NB négyfiókos rakodókaptár: keretmérete 42X18 cm 10 kerettel. Egyre jobban terjed.

b./ Az NB 24-es jellemzői:

Boczonádi Szabó Imre 1913-ban szerkesztette a 24 keretes, 36X24 cm külső keretméretű, felső kijárós ládakaptárját, amiben bőven van hely a fészek és a méz számára is. A tömegviráfgzás kaptárja lett. Könnyen rakodható, biztosnágosxan szállítható, Telelése a nagy táblás mézek és jó takarhatóüság miatt biztosnágos.

A fészek oldalra bővíthető, vízszintesen, a méztér a fészek mellett van.

c./ Részei: menekülőtér, rostakeret, válaszfalak, anyarács, középső kijárók, röpléc, kaptártető, zárak, kapcsolók, kaptárlábak. 24 db keret.

d./ Előnyei: a család gyorsan áttekinthető, biztonságosan szállítható, menekülőtere nagyobb, vándorlásra gyorsan előkészíthető, tavasszal kevesebb lépen nagyobb fiasítás alakul ki, az anya mindig a kaptárban marad.

e./ Hátrányai: a méh nem szívesen hord oldalra, két családnak bő, egy családnak kevés, a láda megvetemedik, kétemberes, nehéz pakolni, a 15-ös változata kicsi egy családnak, hamarabb feléed benne a rajázi ösztön, mézek igen keverednek benne, anyakeresés benne időigényes.

17./ tétel

17./a./ A méhek életkora, munkaszakaszai, halála;

T Általános jellemzésük

A méhek társaságban élő rovarok. Egyedül, társak nélkül életképtelenek.

A méhcsalád tagjai: here (hím ivarú);anya (petét rakó); a dolgozók (munkások).

Ez az ivari háromalakúság magasabb fejlettségi szintet mutat. /A szarvasbogár - kétalakúság (hím és nőstény); a termeszek, hernyók: négyalakúság (anya, hím, munkások, katonák)/.

b./ AZ ANYA

Nőstény. A család motorja. A családban egy anya él. (Kivételes esetben több is van. Pl. csendes anyaváltás.

Hossza: 16 - 25 mm. Hosszúságát a potrohában elhelyezkedő petefészek okozza.

Szárnya: nem éri végig a test hosszát. Vagy nem nyúlik azon túl.

Mozgása: petéző - lassú, méltóságteljes; a fiatal - fürge, lefut a lépről.

Jelzés: piros, zöld, kék, fehér, sárga (2.000-ben kék a színe).

A petéző anyát udvar veszi körül, csápjukkal azonosítják.

Életkora: a természetben 3 - 5 évig élnek, de van 8 - 9 éves is. Az anya életkora határozza meg a termelési tényezőt, minél fiatalabb, annál többet petézik. Az idős anya: csökken az anyák peterakó képessége.

Ha több éves az anya: több a here, kevesebb a munkások száma, csökken a nektárgyűjtő tevékenység, a teljesítmény. Két évenként érdemes lecserélni általában.

c./ A HERE

Hím ivarú, zömök alakú. Hossza: 15,5 - 18 mm. Fullánkja nincs: (az anyajelölést rajta kell gyakorolni).

Szárnya: a testén túl nyúlik. Tavasztól őszig találhatók, télen hiányoznak.

Számuk 100 - 5.000-ig is lehet /ha ősszel, etetéskor még here van, a családban lévő problémának a jelzése/.

Ősszel augusztusban - hereűzés történik (előbb a kaptár egyik részébe, majd a kaptáron túl, nem engedik őket vissza/.

Életkoruk: két hónap általában. A párzásnál van jelentőségük.

Herenevelés - gyógyszert állítanak elő a herékből. A herefiasítást a baromfi is szeretik. Sok benne a fehérje.

d./ ÁLANYA

Amikor a munkásméh kezd petézni. Akkor van álanya, ha nincs anya. Több álanya is van a családban.

Potroha rövid. Petét nem képes a sejt fenekére rakni, hanem a sejtfal oldalára 3 - 4 petét rak. Nehéz az álanyás családot anyásítani, jobb ha átmegy a szomszéd családhoz a család a 24-esNBben.

e./ MUNKÁS - DOLGOZÓ

Télen számuk 8 - 12 ezer, nyáron 60 - 80.000, de 50 - 100 ezerig is lehet.

10.0 méh egy kg. 0,1gr = 1 db méh éhes állapotban.

Test hossza: 12 - 15 mm.

Szárnyaik: a test végét elérik, de nem nyúlnak túl rajta.

A fiatalok hamvasak: a szőre friss, fiatal.

Az idősek: fényesek, mert szőrzetük nagy részét elvesztették, pl. napraforgón, a legidősebbek: feketék.

Petefészke: csökevényes.

Életkora: a végzett munkától függ. Főhordáskor: 1,5 - 2 hónap. Télen: 5 - 7 hónap.

Tevékenységüket összhangban végzik.

Feladatuk:

a fiasítás etetése; sejtek építése,

szellőztetés;

méz érlelése,

őrködés,

a család védése,

nektár - méz, virágpor, ragasztó /propolis/ gyűjtése;

tisztogatás.

Munkabeosztásuk: nem merev, hanem rugalmas

( kor és fejlettség függvényében)

17/b./ A méhek etetése, ezek anyagai;

A MÉHEK TÁPLÁLKOZÁSA ÉS ETETÉSE (tarmányozástan)

A méhek folyékony és szilárd tápanyagokat fogyasztanak.

1./ A méhek TÁPLÁLÉKAI

a./ Szénhidrátok = cukor, méz, virágpor, keményítő. Ez a méh üzemanyaga, ez adja neki az energiát.

b./ Zsírok: virágporból vételezi, mézből is előállítja. A virágporból nyerik, raktároznak is belőle zsírsejtjeikben.

c./ Fehérjék: teste építőanyagai. Virágporból nyeri. - Fiasítás - anya etetése, méregtermelésnél, anya petézésénél szükségesek a fehérjék.

d./ Víz: fontos az anyagcseréhez, táplálkozáshoz, testfelépítéshez.

e./ Vitaminok: az anyagcseréhez, testfelépítéshez, viasztermeléshez, dajkáláshoz, pempőtermeléshez, cukrok és zsírok átalakításában, fehérjék szintézisében (egyesítésében) és az emésztéshez fontosak. Fontosak az életfolyamatok zavartalan működéséhez. Hiánya zavart okoz.

Szerepük van a garatmirigyek, viaszmirigyek fejlődésében. Megtalálható a pempőben is. Hatására fejlettebb mirigyrendszerrel ellenállóbb szervezettel rendelkező, hosszabb életű méhek fejlődnek.

Virágporból nyerik a vitaminokat:

„B” - vitamin jelentősége nagy (fűzek virágporában is van!);

„C” - vitamin: kora tavaszi virágporpótlás;

„E” vitamin - peteképzésben van szerepe (fűzek);

Az újabban előállított szintetikus vitaminok igen hatékonyak. Méhtápszerekben adhatók be a méheknek.

f./ Ásványi sók, anyagok: mirigyműködéshez, táplálék átalakításához, anyagcseréhez szükségesek. Életfunkciók működéséhez. A méh tömény formában képes tartalékolni az állati keményítőt (glükózt), a zsírt. A fehérjéket a zsírsejtekben.

Az ásványi anyagoknak fontos szerepük van az anyagcserében, fejlődésben szaporodásban. Álca korban nélkülözhetetlenek.

Legfontosabbak: Nátrium, Kálium, Vas, Szén, Magnézium, Kalcium, Kén, Foszfor, Klór, Réz, Cink, Kobalt, Mangán. A konyhasó serkenti a méh anyagcseréjét, a viaszmirigyek működését. Vízbe tenni belőle - 1%-ig!

2./ TÁPANYAGSZÜKSÉGLET

A méhek tápanyagszükséglete változó.

a./ Aktív időszakban: (egyedi fejlődés, építés, dajkálás, gyűjtés) - azaz februártól októberig fokozott és folyamatos.

b./ Nyugalmi időszakban: (októbertől - februárig) csekély, kevés. Csak mézre korlátozódik.

A tápanyagok egymást kiegészítik. Sem tiszta cukron, sem csupán virágporon nem élnek meg sokáig a méhek. A felvett tápanyagokat vegyi - fizikai átalakulás után használja fel a méh. (Pl. silózta a virágport, az közben átalakult.)

Az összetett cukrokat szőlőcukorrá - gyümölcscukorrá alakítja a szervezete. A cukoroldatot /vagy kocka/ a szárazcukrot a garatmirigy váladéka hígítja, keveri.

A virágport rágóival megfogja, megrágja. ha nincs elegendő, akkor a fiasítás megsínyli (protein, fehérje hiány lép fel). A méh élete megrövidül. A fehérjehiányos méhek értéke csökken, viselkedésük megváltozik. Tartósabb hiány esetén az álcák elpusztulnak (felfalják őket = kannibalizmus).

Ha csak szénhidrátot fogyaszt kikelés után a méh, akkor 3 hetes koráig 55 - 60%-a elpusztul. Nem fejlődik ki a garatmirigy (nem tud váladékot termelni).

A csak virágporon élő 76-78%-a marad életben. Itt már kifejlődik a garatmirigy.

3./ TÁPLÁLÉKIGÉNY

Munka közben 10 mg cukrot használ fel óránként.

Az anya táplálkozása vegyes. Nem lehet tisztán kimutatni a cukrot.

A here fogyasztása kétszeres a többi méhhez viszonyítva.

Befolyásolja a környezet hőmérséklete. Legkedvezőbb a 36 C fok körüli meleg.

A vércukorszínt változó: a munkásméhnél 2 - 3,5%; az anyánál 0,3 - 1,8%; a herénél 1,3 - 1,3%.

Az anya egy etetésnél 2 - 3 mg pempőt fogad el 4 - 6 dajkától.

A méhek a tápanyaghoz különböző alkalmakkor jutnak. Így pl. gyűjtés; a kaptárban tankolás, aztán etetés /tavaszi, őszi/ felkínálás (amikor méhlegelőt mutat + besurranás) vagy kérés során. A mézhólyagban mindig van kevéske méz vagy nektár. Még éhenhalás előtt is (főleg télen, ha a nagy hideg miatt nem tudott léputcát váltani). Ezért a kevés mézet is szétosztja társainak. Felkínálja az anyának is. Az éhen halt méhek gyomra üres.

Az anyában van tartalék, de nem sokat ér, mert ha nem marad melengető méh, ő is elpusztul.

A munkásméh sokat repül, sok energiára van szüksége. Az emésztő bél űrtartalma 8 - 10 mm3. A virágporból kevesebbet, a mézből sokat fogyaszt. Minél többet dolgozik a munkásméh, annál rövidebb életű lesz.

A család nagyobb része több szénhidrátot és kevesebb virágport fogyaszt. Kétszer - háromszor több mézet élnek fel, mint virágport. Ezért raktároz több mézet. Hordásnál nem az éhség, hanem a gyűjtőösztön a serkentő erő.

4./ NEKTÁR és a CUKROK

Egy átlagos méhcsalád évente 70 - 90 kg mézet fogyaszt.

1 kg méh felneveléséhez /= kb. 10E méh/ - 1,2 kg mézre van szükség.

1 kg viasz termeléséhez 2,5 - 3 kg méz kell.

A nektárban: édes glukóz, fruktóz, szaharóz van;

Az édesharmatban: maltóz és melittáz van. Amit nem éreznek a méhek édesnek, annak a táplálkozásban nincs jelentőségük, azaz aminek a nektárjában a cukortartalom 1 - 7% között van.

pH érték: 0 -7 -ig savas (foszfor), 7 - 8: semleges; 9 - felfelé lúgos. A méz ezért kissé lúgos hatású! Az egyes tápanyagok lúgosságát, savasságát a méhek jól érzékelik, de a mérgező hatást nem. Ezért sok a mérgezés miatt elpusztult méh. A lúgosból savas kémhatásút a méhek mirigyváladékának hozzáadásával készítenek.

5./ VIRÁGPOR - fogyasztás

Egy méhcsalád évente 30 - 50 kg virágport gyűjt, ennek jó részét fel is élik. Egy méh kifejlődéséhez 0,15 gr virágpor szükséges. Legtöbbet 5 - 6 napos korában fogyaszt. A szervek kifejlődéséhez, anyagcseréhez, dajkáláshoz, etetéshez, pempőtermeléshez szükséges a virágpor. Raktároz is belőle a testében a zsírsejtjeiben.

Sem az anya, sem a here nem fogyaszt virágport.

A sok fiasítást gondozó dajkák élete rövidebb. Ezért fő hordás előtt egy héttel érdemes elszedni a nyitott fiasítást (pl. szaporításhoz elosztani). Ezzel a hordási teljesítményüket növeljük.

A virágpor a leghatékonyabb táplálék. Őrölve sokat veszít értékéből. Gyakran megromlik, ha nem szakszerűen tároljuk.

A virágpor gomba hatására megkeményedik (lucskos kaptárban is előfordul ez) és a sejtekben megfeketedik. Fehér bevonatot kap. Az ilyen lépeket ne tisztogassuk, ne adjuk vissza a családnak (esetleg kivételesen, ha nagyon kevés van benne), selejtezzük. Mert bizonyos idő után mérgezővé válik.

Virágpor etetés: tavasszal a fűrészport, kukoricadarát, lisztet, korpát, penészedő fák apró morzsáit szedegetik a méhek. Ha nem jutnak elegendő ásványi sóhoz és fehérjékhez.

Pótszerek: szójaliszt, sörélesztő, savas tejpor, tojás sárgája (szárított por formában), kereskedelmi kazein (ez a túró fő alkotórésze). Ezek nem teljes értékűek, de tápértékük megközelíti a virágporét. A méhek nem szívesen hordják. Ezért hőkezelt mézzel =60 C fok felett) vagy természetes virágporral keverve elhordják míg nincs hordási lehetőség. Természetesen amikor a fűz virágozni kezd, inkább oda mennek.

A virágpor tárolása: az egészséges családoktól kapott virágport tavaszig üvegben tároljuk. Összetömködjük, hogy a levegő kiszoruljon, majd hőkezelt mézzel leöntjük. Így tejsavas erjedésen megy át.

6./ A VÍZ mint élelem

A méh legfontosabb itala a víz. Szükséges az életfolyamatokhoz, a virágpor emésztéséhez, cukor oldásához, a méz hígításához, a mirigy működéséhez, az álcák itatásához.

A fészek páratartalma egyensúlya fenntartásához. A nyári hűtési folyamatokhoz. az ásványi sók felvételhez, az anyagcseréhez, a szerves, a szervetlen anyagok oldásához, vételezéséhez, a méhsejtek anyagcseréjéhez.

Vízhez jut a méh természetes vízlelőhelyekről, itatókról (pocsolya, trágyalé is).

Csápjaival érzékeli a levegő páratartalmát, találja meg a vizet is. Érzékeli a nedvek illatát, szagát is.

Zúgással jelzik szomjúságukat. Vízhiány esetén a fiasítás kórosodik. 1 liter víz beviteléhez - 43E kirepülés kell.

A vízhordók a lépre sétálnak, táncolnak, nyelvükkel szétosztják a vizet, Ez után tisztálkodik a méh. A méheknek nem csupán nyáron kell víz, hanem amíg tenyérnyi fiasítás van, addig kell víz nekik. Márciustól már 2 -3 dl, a fejlődés csúcsún 3 - 6 dl víz kell családonként.

Szörpös etetés: időpontja általában esti. Az örömtánc miatt kiözönlenek és kutatás, rablás veszélye állt fen.

Gyógyszer a szörpben: márciusi eleségben előbb lepényben, később aztán ha melegebbre fordul az idő, szörpbe is lehet adni.

a./ Fumerra - gyomorvész ellen és költésrothadás ellen;

b./ Neotesol: a petézési lendületet növeli a tetrános készítmény;

Lepényezést csak akkor célszerű elkezdeni, ha már volt tavaszi kirepülés, mert inniuk kell a méheknek a cukorlepényre, fontos, hogy ki tudjon jönni, tehát jobb időkben lehet csak beadni a cukorlepényt.

Gyógyszeres etetés tavasszal serkentő, nyűár végi - őszi serkentő, - Neotesollal - Fumaghilinnel.

17/c./ Az állatorvos és az egészségügyi felelős, tennivalói, jogai;

Állomás - kerületi főállatolvor - hatósági állatorvos - méhegészségügyi felelős.

Betegség gyanúja esetén - mintavétel, mintaküldés.

Betegség megállapítása után:

járványtani nyomozás, leölés elrendelése, ártalmatlanná tétel végrehajtása, erről jelentés, becslés;

kártalanítás, helyi zárlat, községi zárlat, a zárlat alatt álló családok átvizsgálása, a kiirtás után maradt családok vizsgálata,

zárlat enyhítése (községen belül - kerületi főállatorvos; községen kívül - állomás).

Igazolások adása: támogatás, felvásárlás, vándoroltatás.

Vizsgálatok: június 1 - szeptember 30 között. És határmenti 10 km-es sávban 2 havonta.

Ellenőrzése: vándorméhészek, mézkezelés és mézfeldolgozás, gyógykezelés.

d./ A rakodókaptárok jellemzői;

Függőleges irányba bővíthető. Főleg a kis állóméhészetek kaptártípusa.

A HUNOR rakodó 27X41 cm külméretű, közepes keretmagasságú kaptár. A lassú, egyenletes hordás kaptárja. Főhiordáson kívül 2 fiók elegendő a család népesen tartásához és a téli eleség begyűjtéséhez.

Előnyei: a méh természete szerint felfelé hordja a mézet; fiókokkal tetszőlegesen bővíthető, a méz könnyebben elvehető, a kamra visszaadása még éjjel is lehetséges, minden legelőn megállja a helyét.

Hátrányai: több kaptárrész kell hozzá, mint az NB-be; mindig le kell emelni a mézes fiókrészt kezeléskor, nehéz rakodni, dőlékeny, nagyon pontosságot igényel a kaptárkészítés.

18./ tétel

18/a./ A tenyészkiválasztás szempontjai;

T 1./ A méhek örökléstana. - Az anya a munkásméh a megtermékenyített petéből fejlődik. Tulajdonságaikat a gének hordozzák és határozzák meg.

2./ Kromoszómák: a sejtmagból osztódással kialakuló tulajdonságokat hordozó részecskék. Alapanyaguk a DNS.

Kromoszómák száma állandó. Anyáná és munkásnál: 32 db. a herénél 16 db.

A megtermékenyített petéből 50 - 50%-ban örökíti meg az apa és az anya tulajdonságait. Ha a kromoszómák száma megváltozik, (pl. nemesítéskor), akkor a faj elváltozik.

3./ A méhtenyésztés célja: a legjobb termelő egyedek, családok elszaporítása, a rosszak kizárása. A termelési eredmények és a viselkedési tulajdonságok az utódokban való megjelenítés.

4./ Fajtiszta tenyésztés. Ugyanahhoz a fajtához tartozó egyedek párosítását jelenti. AS sdzabadban való párzással gyakorlatilag lehetetlen. Ma már a mi fajtánk sem teljesen tiszta. A mi viszonyaink között május végére legjobban elszaporodik a krajnai méh.

5./ Vérfrissítés. Ha a méhanyák ugyanahhoz a fajtához tartozó, de más tényészetből származó (pl. Dunántúlról hozott) méhanyák herék, anyák utódaival pároznak.

6./ Beltenyészet. Olyan egyedek párosítása, amelyek szoros rokonságban vannak egymással. Saját családból való anyák. Ez ritka.

7./ Keresztezés. Különböző fajtából származó anyák és herék párosítása.

8./ Rokontenyésztés. Az anya nőnemű ivadéka az anyától származó ivadék heréjével párosodott.

9./ Kiválogatás (szelekció). A gyenge, rossz tulajdonságú méhcsaládok felszámolása.

10./ Teljesítményvizsgálat. Az egyed értékelését jelenti - családokon belül.

Az anya teljesítménye - a legtöbbet petéző a jó anya, a 85%-nál kevesebbet életképességű fiasítást teljesítő anya nem jó (a veszteség tehát kb. 15%); Ha nem jó az anya, selejtezni kell.

A méhcsaládok teljesítményénél legfontosabbak: a./ mézterelés; b./ ne legyen rajzóhajlamú; c./ ne legyen betegsélgre hajlamos (meszesedés, költésrothadás); d./ legyen szelíd (nem rúg, nem harap); e./ tisztogató hajlamú;

Fajtjelleg alapján: szín, kubitális index; szipókája legyen hosszú, szárnyak, kapcsok, horgok száma optimális legyen.

11./ A jó méhanya tulajdonságai. A méhészkedés eredményességét döntően meghatározza az anya petéző - képessége és ivadékai tulajdonsága. Csak a kiváló, sokat petéző anya hozhat létre népes családot.

Az anya a méhcsalád egyetlen tökéletesen fejlett nőnemű tagja.

Az anyatermék /feromonok/ nélkülözhetetlen szabályozója a család életének: összetartó, szaporításban, fenntartó, stb.

Az anyától függ a méhcsalád minősége (pl, a betegségekkel szembeni ellánállás).

Az anya nem dolgozik, nem is uralkodik.

Az anya, a munkásálca és a here álca pempője különbözik. Ettől függ, hogy anya fejlődik-e ki belőle vagy más.

A petésen nevelt /Jenter-féle módszer/ anyák - súlyosabbak, fejlettebb a petefészkük:

Az álcából neveltek súlya: 203,8 mg, a petéseké 224,2 mg. A petéből neveltek petecső száma: 315 db. Szebben jobban petézik a petéből nevelt anya.

Az anya petefészke nagy, de viaszmirigye, viaszgyűjtője, garatmirigye nincs.

Az anyát a munkásméhek szájról szájra etetik. Mézet maga is szívogat.

18/b./ A teleltetés;

TBetelelés: októberi munka, az esztendő utolsó legnagyobb munkája. A méhek már gömb alakú fürtbe húzódtak. A virágok zöme lehullott, az méhész dolga, hogy a telelés feltételeit biztosítsa.

A téli fészek: szeptemberben rendeztük a fészket, most már csak gondosan takarni kell.

A telelőfészek rendezése: Előkészíteni: takarókat, párnákat, Minden felesleges - etető, keret, kikerül a kaptárból. A fészek nagyságát a népesség határozza meg. Az őszi léputcák mindig tömöttek, a legzordabb időben se legyen egy-két kerettől több takaratlan.

Egycsaládos kaptárban: a napos oldalra teleltetünk, a falhoz a legbővebb mézes - virágporos lép kerül, majd a koszorúzottak, majd ismét a legnehezebb lépek. A fiasokat vegyük ki és adjunk helyette mézeseket. A kijárót a fészek közepénél nyissuk.

Kétcsaládosoknál az elválasztó fal a fészek közepe, azaz közösen fűtik egymást. A kijárónyílás a külső szélekre kerül.

Etetni már nem szabad, a szegényebb családokat erős mézeslépekkel tűzdeljük meg.

Fészektakarás: zárt léputcával teleltetünk, a fészek kereteire takaróanyagot teszünk, amit a méhek nem rágnak meg, vastag fóliát, oldaltakarókat is teszünk. A kaptáraljba rajzpapírt, egy mozdulattal kivehető! Oldalpárna, oldaltakarók kerülnek szélre. Több rétegű jobban zár. A nedvességet jól magába szívja a nappárna.

A kijáróra egérrácsot teszünk, miután utolsó atkafüstöléssel végeztünk. Nehezéket teszünk a kaptárra.

Telelő méhek

Fiasítás október végéig található. Egyre csökkenő mértékben.

A telelő méhek életkora hosszabb. Testében zsírszövet alakul ki a potrohban.

Ha az ősszel kelt méheket intenzív munkára kényszerítjük, akkor testükben zsírszövet nem alakul ki és tavasszal hamarabb elpusztulnak. (Pl. kései etetés.) Nem tudnak részt venni az új generáció felnevelésében.

Veszélyes: szeptember 10 után nagy mennyiségű cukorszörppel való etetés. Túlterheljük a méheket.

Népesség csökkenés /augusztus elejétől október végéig/. Mert csökken a méhlegelő is. Kialakul a telelő népesség. /Augusztus - szeptember közepéig telelő etetés!/

A krajnai méh: jól telel: - viszonylag kevés mézet fogyaszt.

Teleléskor a méhek jó része sajnos elpusztul. Szalay doktornak Gödöllőn volt méhészete, szelektől egy nem használt tyúkól védte a kaptárokat. Mégis kb. 20%-os volt a pusztulás. A fürtből leesett az amelyik megdermedt, amelyik nem tudott bebújni a fészekbe. Veszteség mindig van.

18/c./ Méhkártevők: fecske, gyurgyalag, verebek;

Ta./ FÜSTI FECSKE: nappal repkedő rovarokat kap el. Fullánkos rovarokra nem vadászik, a méhanyát és a heréket elkapdossa.

b./ GYURGYLAG: költöző madár, nálunk májustól - szeptemberig van. Löszpadokba fúrja a fészkét. Tápláléka: darazsak, legyek, szúnyogok, sáskák, hangyák, méhek.

A méhet röptében, oldalról kapja el.

Szúrásra viszont érzékeny.

Védett!

c./ VEREBEK: könnyű zsákmány a terhével landoló méh. A virágporosokat szeretik lekapkodni a röplécről. Odaröppennek, odavágnak és már el is repültek a zsákmánnyal. Főleg erdőszéleken jelentős a kártételük.

18./ d./ Mézeltetés fekvőkaptárokban;

T Egy héttel akác előtt a kiegyenlített családokat kezeljük a családokat és átalakítjuk a fészekrendjüket.

Anyára nagyon ügyelni kell! Gyakran a herelépeken tanyázik. Anyákat minősítjük: gyenge, öreg, sörétesen petézőket ne tűrjük meg.

Most kell kezdeni az anyanevelést is - anyátlan dajkával, hogy az elfogadás utáni napokban áttegyük anyás dajkákhoz a tenyészanyagot.

Átrendezés a kaptárban: minden oldaltakaró, etető, építtetőkeret kikerül. Ha a sejtek fala megvastagított, műlépet kell betenni, ha zúgépítmények vannak, rajozni akar a család. A kijárónyílást megnyitjuk.

Anyát korlátozzuk a petézésben: hogy a főhordáskor kevesebb dajkálnivaló legyen. Kétcsaládosnál: a jobbik anya marad a kaptárban, a rosszabbikat vagy selejtezzük vagy letesszük egy keret fiasítással, két kísérőlépes léppel, meleg takarással, kis kijáróval, akác végére szép kis család lesz belőle. Az anyát 6 kereten középre vagy a kaptár egyik végébe anyarács mögé tesszük. Fészekrend: rács mellett nyitott fiasítás, egy műlép, egy nyitott, egy műlép, egy üres, majd nagy mézes - virágporos.

Az NB 24-ben az anyákat a kaptár két végén is lehet 3 - 3 lépen korlátozni. Sok bölcsőt húznak. Ezt nem könnyű leszedni! Az anyát is könnyen meg lehet sérteni...! Ha középen alakítjuk ki 6 kereten a fészket, nem érzi annyira magát árvának a család!! Nem is húznak annyi bölcsőt. De ha középen 1-2 műléppel közrevesszük az anyát, nem igen kalandozik el onnan.

19./ tétel

19/a./ A dajkacsalád;

A tenyészcsalád után a legfontosabb kellék a dajkacsalád. Milyen legyen?

1./ Népes. Sok fiatal néppel. Bő pempőjükben minden megvan, ezért sok petecsővel rendelkezik majd az anyjuk.

2./ Szelíd. Kezelésük időrabló, kevesebbet is fogadnak.

3./ Fiatal népű - garatmirigyük sok pempőt termel. Legjobbak az 5 - 10 naposok.

4./ Kevés nyitott fiasítása legyen. Ezekre húzódnak az atkák az anyabölcsők helyett.

5./ Egészséges legyen. Kéthavonta egészségügyi vizsgálat kell az anyanevelőn.

6./ Sok méze legyen, érezze a bőséget. Akkor fokozottan táplál, több álcát fogad el.

7./ Bő virágporkészlet. Ha sok virágport fogyaszt, minőségibb a pempőtermelése.

8./ Serkentet állapotban legyen. 1:1-es cukorsziruppal a bölcsők befedéséig.

9./ Szűk fészke legyen. A család érezze a zsúfoltságot.

10./ Jól takart legyen! Ha az anyák megfáznak, 10%-uk is elpusztulhat.

11./ Egy kijárójuk legyen. A kaptár szélén

12./ Jó építő legyen. Főhordáskor adjunk neki műlépet.

13./ Legyen rajzóhajlamú.

T Az anyanevelési módszeres lépései

1./ Dajka - család; 2./ Tenyész - család; 3./ Start család.

Dajka család: ez neveli az anyát.

A tenyész család: a legjobb tulajdonságú, hosszú szipókájú, sok mézet termelő család, szürke színűm krajnai jellegű.

Start család: jó családot elviszem legszélre, egy üres kaptárt helyezek a helyére. Az üres kaptárba teszek nyílt fiasításos keretet. Ez a családot összetartja. Ott egy keret marad, a többi fiasításos kereteket szétosztom más családok között.

Van anyás dajkacsalád és van anyátlan dajkacsalád is.

Beteszem a Startcsaládba a kis dugós egységeket, 3 napig várok. Majd ezt beteszem ismét a tenyészkeretbe, áthelyezem a Dajkacsaládba. 10 nap után kiveszem a bölcsőket, akkor beteszem anyazárkába a kis anyabölcsőket, majd a keltető családba teszem be. 16 napra kelnek ki az anyák.

19/b./ Méhkártevők: cinkék, harkály, zöld küllő;

Tsa./ CINKÉK: széncinke, elsősorban télen a kaptár kopogtatásával kicsalja a méheket, majd a kijárónál elkapja őket. A fejet és tort fogyasztja. A potroh a földön megtalálható. A családokat nyugtalanítja.

Védekezés: etetés, hálót felrakni a kaptárok elé. (Nekem ez ebben az évben jól bevált!)

b./ HARKÁLYOK: nagy fakopáncs, és fekete harkály. Ritkán, magasabb hegyekben vagy erdőkben kibontja a kaptárt, főleg a szájánál nagy lyukat csinál és a méheket kiszedegeti.

Védekezés: riasztás sztaniol lemezekkel és hálóval a kaptár előtt.

c./ ZÖLD KÜLLŐ: hangyabolyokat felbontja, a kaptárokat is megtámadja /fal, keretléc, lép/; a méheket megeszi.

Nyugtalanítja a családokat: a telelőfürt megbomlik - a méhek megfagynak.

19/c./ A szaporítás módjai: a természetes rajok;

Ta./ Előnyei: A lehető legszebben és leggyorsabban épít a család. Átszabás előtt éppen jó a rajzás, mert könnyebb a munka. Bárhová helyezhetünk, új családot kaptunk. Eladható családot kaptunk anyával.

b./ Hátrányai: a kotlás ideje alatt a hordás minimumra csökken; hiába bölcsőzzük, 3 - 4 naponként újra húzza bölcsőt; A rajzás ideje kiszámíthatatlan; A raj mérete nem szabályozható; befogása sokszor nehéz; el is tűnhet hirtelen, nagy odafigyelést kíván.

19/d./ Mézeltetés rakodókaptárban;

T a./ A fészek fölé kerül az anyarács, a méztérbe üres lépeket rakunk. Ezt fejelésnek mondják. Erős családok meghordják.

b./ A fejelésnél jobb megoldás az átfüggésztés: a méztérbe helyezzük az üres fiasokat, melléjük üres kereteket, alattuk anyarács van. A fészket megtűzdeljük műléppel, Az anya szépen dolgozik a nyitott fiasítás között.

c./ /Ha korábban is bent volt az anyarács, ha jó volt az akác előtti legelő, akkor előpergetést végzünk, ha nem - akkor a kamrát akácnektárral hordják meg a méhek/.

20./ tétel

20/a./ A tenyészcsalád (anyacsalád);

T A tenyészkaptá-nak leginkább az alacsonykeretes kaptárfiók felel meg, mert ebben az anya hamar megszorul, és telt fészeknél a behelyezett tenyészlépet 18 - 20 óra alatt bepetézi. Anyarácsot teszünk be, de fontos, hogy minden méh áthaladjon a tenyészlépen, hogy az anya megmaradjon a szűk rekeszben. Meleg takarás kell. Csendes helyen legyen, ne raboljanak belőle.

Lehetőleg ne neveljen heréket, más családtól hozzunk neki herefiasitást, ne alakuljon ki beltenyészet. Sok fiatal méhe legyen. És kevés nyitott fias. Tenyérnyi lepényt kapjon a család, hogy bőséget érezzen, legyen majd bőséges táplálék a tenyészálcák etetésére. (Bő hordáskor előfordul, hogy ráhordanak a petékre is! Odafigyelni!) Reggelente szedjük el a meghordott lépeket.

Tenyészlép: szűzlépet kell alkalmazni 1 - 2 tenyérnyi műlépből. Ezt a felső keretrészbe helyezzük.

Tenyészcsalád beüzemelése: minden petézésre alkalmas lép kiszedése, csak a tenyészkeretbe petézhet. A beadott lépet a méhek azonnal munkába veszik. A tenyészpeték nagyobbak, súlyosabbak lesznek. Bepetéztetés után a petés lépet nem kell a tenyészcsaládnál hagyni, hanem a kiszemelt dajkának adjuk be.

Az anyanevelési módszeres lépései

T1./ Dajka - család; 2./ Tenyész - család; 3./ Start család.

Dajka család: ez neveli az anyát.

A tenyész család: a legjobb tulajdonságú, hosszú szipókájú, sok mézet termelő család, szürke színűm krajnai jellegű.

Start család: jó családot elviszem legszélre, egy üres kaptárt helyezek a helyére. Az üres kaptárba teszek nyílt fiasításos keretet. Ez a családot összetartja. Ott egy keret marad, a többi fiasításos kereteket szétosztom más családok között.

Az anya fejlődési kora: 3 nap pete, 3 nap álca, ..... A fedett bölcsőt a Start család kapja.

Anyanevelés: van egy tenyészkeret, zárkák, dugók, mártott bölcsők. Megmutatta, hogy kell az előre elkészített mesterséges bölcsőt gyufával megolvasztani, ráragasztani a bölcsőt az anyásító pálcával az anyásító dugóra, majd 5 - 6 másodperc után levenni a pálcát.

/1/ Ebbe 1 napos petét tenni pempővel együtt. Ez fontos, mivel 20 órás állapotában a pete szervei kezdenek kifejlődni. Bent van 30 db bölcső a tenyészkeretben.

/2/ Ezt a Start családba tesszük, de előbb kivesszük az előbb betett fiaslépet. Itt marad a tenyészkeret egészen a bölcsők befedéséig. Mind a harmincat elfogadják.

/3./ Majd a dajkacsaládba helyezem.

A dajkacsalád: összeállítás 24 NB keretesbe a két anyát 6-6 keretre a kaptár két szélére teszem, a dajka családot középre helyezem. A kijáratait lezárom, a méhek csak oldalról tudnak bejönni. Mézes, virágporos, 2 db zárt fiasítás közé teszem be a nyílt, friss keretet. Az a lényeg, hogy ott sok dajka legyen, a fiatalok java ott legyen.

/4/ Lépcsíkos módszer. Két fias keret közé üres, morzsa színű lépet teszek be, az anya bepetézi, lépcsíkot lehet kivágni a keretből. A csíkot a keret fölé teszem, gumival összefogom. A felragasztott csíkban lévő peték közül egyet meghagyok, kettőt „eldobok”. Majd a befedett bölcsőket elveszem, dugóra teszem, majd zárkába, jó keltető keretbe teszem.

Még azon a napon felhasználni az anyákat, ha kikeltek.

/5./ Tiszta műlép a tenyészkeret - egy nap alatt az anya azonnal bepetézi. Petézett rá 10 - 20 db-ot, a legfrissebbeket kivágni, 1 marad, kettőt kidobok.

b./ A JENTER-féle készlet

A kis négyzet alakú nylon keretbe a kis dugókat bedugni. 2 napra betenni a sűrűbe, a méhek kipucolják teljesen. Ezzel a módszerrel lehet a legjobb anyákat nevelni.

Majd kivenni a kis négyzetes tenyészkeretet, egyik oldalát vékonyan mézzel bekenni, pár órára visszatenni, majd üveglappal lezárni. Az anyát beletenni a tenyészkeretbe, lezárni, visszatenni oda a tenyészkeretet, ahol az előbb volt. Pár óra múlva az egészet bepetézte az anya.

Beteszem a Startcsaládba a kis dugós egységeket, 3 napig várok. Majd ezt beteszem ismét a tenyészkeretbe, áthelyezem a Dajkacsaládba. 10 nap után kiveszem a bölcsőket, akkor beteszem anyazárkába a kis anyabölcsőket, majd a keltető családba teszem be. 16 napra kelnek ki az anyák.

20./b./ Szaporítás: söpört raj, böngészett raj;

T Söpört raj: Erős családok anyját előbb megkeressük és lépen a családban hagyjuk, majd lépjeiről a méheket lerázzuk, söpörjük garaton keresztül méhládába, délidőben. Kiszedjük a lerázandó kereteket, a kijárók hazaszállnak, csak fiatalok maradnak. 3 léptől többet ne vegyünk el egy családtól. Több családtól szedjük össze, a rajládából kasba ütjük.

Mindig füstöljünk, így mézet szívnak magukba, mézhólyagjuk tele lesz. Se szélről és műlépről ne rázzunk le méheket.

A műraj nagysága szerinti műlép beadni nekik. Se hordás előtt, sem hordás közben nem szabad műrajt készíteni, hanem pl. akác után, amikor már nem kell a nagy méhtömeg.

Pincézés, petéző anyát zárkázva betenni keretdróton, kapjanak itatást is (légfékes itatón etetést is). 2 nap után az anyazárkát kirágósra állítani. Estefelé kaptárba ütni. 3 nap után a visszaszállás csak 3% lesz. Meleg takarás, 4 - 5 napig 1:1-es cukorszirup etetés 0,5 decis adagokban.

T Böngészett raj: déli órákban vegyünk el 2-2 keret fedett fiast a rajtaülő néppel együtt - éppen kikelés előttiek legyenek a fedettek, a kelés már megindult szórtan - - /anyát előbb megkeresni, családjában a lépen félretolni). 3 családból elvéve így 6 keretet és 2 erős mézes - virágporos lépet hozzájuk téve közepes erősségű műrajt készítettünk. Petéző anyát adjunk nekik. A kijáró nép visszaszáll, a maradék könnyebben fogadja majd az anyát. De érett bölcsővel is megmarad a műraj. - A letett anyákat is böngészett rajoknál tartalékoljuk.

20./c./ Méhkártevők: tyúkfélék, tövisszúró gébics;

TTyúkfélék: kaptárokra ugrálnak, kapirgálnak. Nyugtalanítják a méheket, a családot. Előbb az elhullott, majd az élő méhek fogyasztása is.

A ludak rágják is a kaptárokat.

Pézsmakacsa: az itatóra járó méheket elkapkodják.

TTövisszúró gébics: tövisre szúrja táplálékát /bogár, darázs, méh, egér, gyík/. Tartalékol. Szívesen fészkelnek méhesek közelében. Fiókáinak munkásméheket csipeget a kaptár kijárón vagy leesett méheket. Majd a herékre is rákap. Tolakodó, erőszakos, bátor madár. Nem tágít a biztos élelemforrás mellől. Élőhelyüket nehezen adják fel. Főleg költési időben zaklatja a méheket. Ne bántsuk, riasszuk (!!??).

20./ d./ Mézeltetés konténerekben;

(rakodókaptárokkal)

T Vándorkocsi - tengelyes mézesház. A rakodás költsége megtakarítható vele, a legelők váltogathatók, a kocsiban minden felszerelési eszköz benne van. Az útrakészség nagy előny. Drága a kocsi, nem mindig megközelíthető a jó terep. A letelepedést a kocsi úthoz köti.

TMinden időszakban elvégezhető a pergetés, így fajtamézeket lehet vele igen jól termelni. A méhektől teljesen elkülönített tér szükséges a pergetéshez. A folyosón szellőző berendezés kell.

A korábban engedélyezett fenolt és benzaldehidet használták sokáig. Előbbit 20 C fok felett, míg a másikat 15 C fok felet alkalmazták. Ezek az anyagok a méheket távol tartották, a mézes fiókok kiszedése kutatásmentes így. A fiókok a folyosón is raktározhatók ha mégis kutatás lenne. De 3 nap után már a mosolyodással is számolni kell.

A mézes fiókok pergetése: a szabadban, a folyosón vagy otthon történhetik. Ha teherkocsin, utánfutón hazavisszük a mézes fiókokat, a pergetés körülményei sokkal jobbak, mint a vándortanyán.

A rakodókaptárok fiókjai komplett védelmet biztosítanak a mézeskereteknek.

21./ tétel

21./ a./ A rajbölcsők, pótbölcsők, váltóbölcsők felhasználása;

T RAJBÖLCSŐ: azért húzzák, mert a család túl fejlett, nagy a bőség - a hordás, sok a virágpor, túlzsúfolt a fészek, rajzásra hajlamos a család.

A bölcső: nagy méretű, erős falú, fejlett. Majdnem mindig petéből nevelik. Számuk 10 - 40 db. Rendszerint az első bölcső befedésekor vonul ki az első raj. A rajbölcső értéke: vegyes.

Hátránya: nem egységesen gondozzák őket, nem mindig petéből valók, éppen a kiváló gyűjtő családok nem rajzanak, tehát ezek rossz hajlamot adnak tovább, közbeni kikelés után sok bölcsőt lerágnak a méhek. A nyurga, hosszú bölcsőt meg kell semmisíteni (megcsúszott, élelmétől elszakadt anya van benne).

Előnye: megválogatható, meghagyható a keret felső harmadában lévőket, ezek kaptak legtöbb pempőt (szúrjunk melléjük gyufaszálat! ). A legszebb anyákat felhasználhatjuk.

TPÓTBÖLCSŐK: idős, 3 - 4 napos álcára épül. Nem kapott elég pempőt! Kevés a petecsövei száma, petézése nem kielégítő, a legidősebb álcából kikelő anya megöli a többi anyabölcsőben lévő anyát.

Helye általában a lép közepén van. A szűk bölcső is gátolja fejlődésüket. Sok görbe van köztük. Lerombolandók!

TVÁLZÓBÖLCSŐK: anyaprobléma esetén (kimerült, megbetegszik, elöregedett) húzzák. Számuk kevés: 3 - 4 db. Szabályos alapon, erős bölcsők, álcája elegendő pempőt kapott, többnyire peté

ből nevelte a család.

Hátránya: ha beteg anyától való, a betegség nem igen áll ellene; bizonytalan leváltási idő miatt nagy baj, ha éppen nincsenek herék;

Csendes anyaváltás jó, ha:

· a család fejlett, az anya egészséges volt,

· az anyát kora és nem betegség miatt váltották le,

· a leváltott anya végig jó teljesítményt nyújtott.

A méhész is előidézhet csendes anyaváltást, ez kiváló anyákat eredményezhet. Szárnyát levágni, hátsó lábát levágni, amely évekig kiváló teljesítményt nyújtott. A megcsonkult anya népe 4 - 6 bölcsőt húz, az anya bepetézi, ezeket leszedhetjük, az anya még 4 - 5 anyát nevelhet másodszor is.

21./b./ Szaporítás röptetéssel, családmegosztással;

a./ Röptetéssel: vagy átszabással korszerűtlen méhlakásból korszerű méhlakásba költöztetjük méheinket. 3 - 4 rossz kaptárt elviszünk a helyéről és egy lépekkel tele jó kaptárt teszünk a helyükre, Középre két fedett fiast is teszünk. A visszaszálló méhek ellepik a kaptárt. Estére új anyát kapnak szoktatós anyzárkában szoktatósra állítva.. Itatás is kapnak 1_1-es cukorszörpöt 1 litert, néhány napig. 4 - 5 nap után családellenőrzést tartunk.

Főhordás végén adhatunk nekik műlépet is. Ha etetést kapnak, szépen építenek.

b./ Családmegosztás: akác végén szokták, a családlétszám visszaállításakor az NB 22/2-ek.

Nem érdemes bölcsőt beadni a családnak, mert megfázhat az új anya, sem pedig nem érdemes hazavándorlás előtt a családmegosztás. Legjobb hazaszállítás után anyásítani a megosztott rajokat.

Legjobb a megosztás pergetéskor. Bölcsőt húznak, ezt 3 nap után leszedjük, ez segít az új anya elfogadásában. Adhatunk érett bölcsőt is azonnal pergetés után. Vagy petéző anyát kijárósra.

Megosztáskor nem kell figyelgetni, hogy van az új anya (de jobb, ha az új család kap meg minden fiaslépet és egy érett bölcsőt is, a régi meg az anyát és az összes többi lépet), hiszen a méhek viselkedése órák múlva elárulja.

Ez kényelmes családmegosztási módszer, (a Jászságban évtizedek óta ezt alkalmazzák a furfangos méhészek) különösen jó a NB 24-eseknek. Az új családot 4 - 5 napig itatni - etetni kell 2:1 arányos híg cukorszörppel, mert a vízhordó méhek is hazaszállnak. A közepes családokból inkább böngészve kell szaporítani, mint felezéssel.

21/c./ Méhkártevők: daraszak, fülbemászó, hangyák;

T DARAZSAK:

/1./ - M éhfarkas - a nőstény nagyobb, sárga potrohán háromszögű foltok vannak. A kifejlett példány virágport és nektárt is fogyaszt. Laza területeken 30 - 100 cm hosszú lyukakban élnek.

Vadászmódszere: megszúrja, elkábít naponta kb. 10 méhet, raktározza az eleséget.

Védekezés: mivel szíversen élnek egymás mellett, talajforgatással eredményesen védekezhetünk ellene. /Vagy a méhészet költözzön el...?/

/2/ Lódarázs: tora rozsdabarna, de sosem sárga. Népes családokban él, lárváit húspéppel élteti. Ragadozó életmódot folytat: a méheket elkapja (röptében, gyűjtögetés közben is, egy - egy családot is megtámad). Hazaszállítja.

/3./ Németdarász. fészekben él, ragadozó életmódot folytat. Hasonlít a lódarázsra, de fejpajzsa nem sárga, hanem fekete. Mézet fogyaszt.

/4./ Kecskedaráza: rács használata ellene, csapdával megfogható (fehér színű, szűk nyakú üvegbe ecetes - cukros vizet). Fészkét kell pusztítani.

T FÜLBEMÁSZÓ: éjszakai állat. Tápláléka: virágpor, gyümölcs, apró rovarok. A kapatárban rejtőzködő életet él. Mézet is lopkod és fiatal álcákat is fogyaszt.

T HANGYÁK: legtöbbször fekete fahanyga, vagy faodvasító lóhangya. Kaptár környékén hullákat fogyasztanak. De cukortörmeléket is. A laptár a búvúhelyük.

Védekezés: a kaptár lábát folyadékba állítani (hernyóenyv, gyanta, ricinusolaj).

21./d./ Mézeltetés egyéb kaptártípusokban;

/1/ FÉSZEMÉZKAMRÁS /12 +6 NB/: Akác előtt egy héttel az anyát nyitott fiaslépekkel és műlépekkel a kaptár hátsó részébe tesszük, anyarácsot kivesszük. A fészekből így mézkamra lett. A fiasokból is kikelnek és gyűjteni fognak. A fiaslépek mézkoszorúi rontják az akácmézet. Bölcsőzni kell! Pergetés után anyarács betétele, az új család új anyát kap.

/2/ NAGY KERETES, EGYENLŐ LÉPŰ RAKODÓBAN: a méh felülről haladva lefelé szeret építeni. Előbb felülre hordja a mézet is. Felül van tehát a fészek, alul a kamra. Szívesebben gyűjt a fias lépbe. A főhordás megindulásakor megcseréljük a fiókokat (ha előbb tennénk, igen lehűtenénk a fészket), .felül alakul ki a méztér, majd fel kell tegyük az anyarácsot. Az anya anyaráccsal is korlátozható az alsó fiókban.

/3/ ALACSONY KERETES KAPTÁRBAN: két alacsony fiókban fejlődik a család kiegyenlítésig. ha már három fiók van fent, egy héttel akác előtt az alsó fiókba kerül minden fiaslép. Az anya is íg legalulra kerül. A harmadikba tenni a fedett fiasokat, majd kapnak egy üres fiókat negyedikként. Így három fiókos lesz a méztér. Ha nem vesszük el a mézet, érettebb lesz, de a teltség érzése miatt hamar megrajoznak, bölcsőzgetni kell.

22./ tétel

 

22./ a./ Az apacsalád;

TAnyanevelő telepeken szükség van rájuk. A párzáshoz sok herére van szükség. Kellő időben és kellő mennyiségű here kell. Jó tulajdonságú családok heréit hagyjuk nevelni. A pároztató telepeken már áprilisban elhelyezzük őket. Jó kizárni idegen herékkel való keveredést.

100 anyához legalább 1 apacsalád kell.

Az apacsaládok kiváló termelők is. A heretenyésztés kevés munkával jár, de kifizetődő.

Az apacsaládot mindig bő élelemmel lássuk el. Hordástalan időben etessük cukorszörppel.

22/b./ Anyanevelés lépszalaggal, visszametszett léppel;

TLÉPSZALAGGAL: az előzetesen bepetézett fiatal lépet egynapos álcás korában visszanyessük, majd sejtsorokat vágunk ki belőle forró vízben melegített meleg késsel enyhén rányomott lécekre, vonalzó mellett. 3 napos petékből vagy kelő álcákból. Egyöntetű legyen a tenyészanyag, azaz egyidős álcákat tartalmazzon.

Nagyon fiatal legyen a tenyészlép, könnyebb így az  álcák elfogadása így és könnyebb ragasztani is.

A sejtsort tiszta viasszal egy lécre ragasztjuk, az álcákat megnegyedeljük, hogy ne építsék össze őket.

A tenyészlécek közt 6 cm-es távolság legyen. Nagyméretű lécbe 3, félkeretbe 2 tényészlécet tehetünk. Lécenként 6 - 8 bölcsővel.

22/c./ Méhkártevők: a sün, a gyík, a békák;

a./ SÜN: éjjeli állat, főleg az elhullott méheket fogyasztja, de a tőgyelő méhekből is fogyaszt, a vissza nem térő méheket is felszedegeti.

b./ GYÍKOK /fürgegyík, zöldgyík, homoki gyík/: kaptárok előtt, kaptárnyílásnál, itatónál, fűszálon lévő méheket, vizet felvevő méheket kapják el.

c./ BÉKÁK: főleg vizek mellett, vízi virágokon lévő méheket, vizet felvevő méheket kapja el.

22./d./ Az anyanevelés eszközei;

Eszközök:

1./ Tenyészkaptár: legjobb a félkeretes méztérű vagy petéztető tok.

2./ Tenyészkeret: a dajkacsaláddal azonos méretű keret legyen. Két tenyészléc legyen benne. A tenyészkeretet fessük be kék színnel, azonnal megismerjük a többitől. Három szintes, a középső részt használjuk mi, az alsó és felső szintet behordják mézzel. Jó ha lefedett méz van benne.

3./ Keltetőkeret. Akkor alkalmazzuk, ha a családnál keltetünk. Nagy keretnél három, kis keretnél két sor zárka fér el rajta. Piros színnel fessük be.

4./ Tenyészrúd: a tenyészdugókat erre fűzzük fel. 14 - 15 anyásító dugó fér el rajta.

5./ Tenyészléc: a tenyészdugók elfordulását akadályozza meg.

6./ Etetőkeret: nem lehet etető, mert kell a hő.

7./ Anyásító - zárka: U-alakú, közepesen sűrű rostázatú legyen.

8./ Zárkadugó: T alakú kocka, felfúrással.

9./ Keltetővályú -  ha hőszekrényben keltünk.

10./ Szállítózárka: egy darabból, puha fából, nem sérülékeny, tágas (20 - 25 kísérőméhvel), 2 dk lepény beleférjen.

11./ Anyarács. Nem jó (műanyag, alumínium), jó (horganyból, sodronyszálakból).

12./ Álcátópálca. Gyufaszálból, görcs nélküli keményfából. Felpenderedő nyelvecske legyen a végén.

13./ Pempőkanál. Álca eltávolítása után a pempőt kell kiemelni vel.

14./ Álcázócsipesz. A feleslegers álcák eltávolításához való.

15./ Söprőgarat - a pározatókba szükséges népességet ebbe gyűjtjük össze.

16./ Rajláda - a pároztatókhoz szükséges népességet rázzuk bele. Teteje tolókás.

17./ Merőkanál - al adagoljuk a népességet a pároztatóba.

18./ Anyaelszedő doboz. Kikelt anyákat 1ebbe tesszük, meleget tart.

19./ Pertéző tok. Háromrészes keret középső egysége erre van kiképezve. Besétáltatni az anyát, fias keretek közé betenni, előbb legyen már bent saját népéből több.

23./ tétel

23./a./ Az álcázás, peteátültetés;

TÁLCÁZÁS: néhány rudat a kaptár tetején is lehet, a dajka mellett, ha párás, meleg idő és szélcsend  van. De legjobb egy meleg szobában, 28 C fokos szobában. A tűzhelyen nagy lábosban víz forrjon, hogy legalább 80%-os páratartalom legyen. Minden eszköz (rudak, lécek, bölcsők, tenyészkeretek gyógylepény) már jóüval előbb legyen bent a fűtött helyiségben.

TPETEÁTÜLTETÉS: a három tenyészrúd álcátlanítása után végezzük. A petés lemezkék alsó sorának jobb szélén kezdve gombostűkkel a lemezke szélét kissé megnyomjuk, hogy a viasz a tűhöz tapadjon, majd az első bölcső pempőjére helyezzük. 1 mm-es sávban előbuggyanjon a pempő, akkor tökéletes a tapadás. De a petéhez ne kerüljön pempő.

23./b./ Az anyanevelés szabályai, rendeletei, okmányai;

1./ Csak az foglalkozhatik anyaneveléssel, akinek a telephelyét az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás anyanevelő telephellyé nyilvánította.

2./ A területileg illetékes állatorvos véleményez.

3./ Anyanevelő telep lehet: tenyésztésre alkalmas, engedélyt kapott, legalább 500 db/év anyát nevel.

4./ Csak a krajnai méhet szabad felhasználni: ép, egészséges, fejletteket. A fajtaellenőrzés a Földművelődésügyi Minisztérium látja el.

5./ A nevelő köteles anyanevelési törzslapot vezetni.

6./ Működési engedély visszavonása - ha nem tesz eleget az anyanevelő a feltételeknek.

7./ Anyanevelési törzslap adatai: tenyészcsalád száma, törzsanyák kora, egészségügyi vizsgálat ideje, fajtavizsgálat ideje, tenyésztés kezdete, tenyésztés befejezése.

23./c./ Méhkártevők: méhtetű, pókok, húslegyek;

/1/ MÉHTETŰ: szárnyatlan, vak légy, elveszi az anyától és a fiasítástól a táplálékot. Így romlik az anya táplálkozása és a fiasítás. A dolgozókon van 1 -2; az anyán 6 - 7 db. Lárvája a mézes sejtek, (lépesméz) viaszfedelében furkál.

Védekezés: dohányfüst, naftalin.

/2/ PÓKOK:

/a./ Keresztes. /koronás, klaréjos,. réti, parti, nádi). Hálójukkal megfogják a méhet.

/b./ Karoló pókok: Viráglakó, fehér színű, Hálót nem szőnek, virágokon szerzik meg zsákmányukat.

/3/ HÚSLEGYEK: elevenszülő.

Kártétele: júniusban augusztusban károsít. Lárváját röptében a méh feje és tora közé helyezi - testbe furakodnak, izmot roncsolják.

2 - 3 nap alatt a méh elpusztul - talajba kerül - bábozódás - 1 - 2 hét fejlődési idő.

Védekezés: nem megoldott.

Más legyek: fejeslegyek, közönséges gyászlégy, rablólégy.

23./d./ A pároztatók fajtái;

Nem mindegy, milyen eredménnyel pároztatunk. Mert ez könnyen veszteségessé váló folyamat.

Ne legyen a kaptársorban. Mert a fiatal anyák eltájolnak. A méhes szélén, a kaptároktól távolabb legyenek.

Vándorlásra már nem alkalmas kaptár is átalakítható pároztatónak.

Rakodók 4 részre osztott fiókja.

1./ Kaptáros pároztatók: egyben tartalékcsalád is. Anya szabadon petézhet, teljesítménye ellenőrizhető. Fiasítása felhasználható. A válaszfal ellenére egy egységet alkot a kaptárban. Nincs rablásveszély sem. Májustól július végéig folyamatosan lehet bennük pároztatni.

2./ Pároztató - dobozok.: jobb elfogadási és párzási arány. Nagy tömegű anya nevelhető vele. Könnyen elhelyezhetők. Szállíthatók, kisebb a párzási veszteség.

Hátrányai: munkatöbblet jár vele: pincézés, kihelyezés; a méhek gyakran kiszöknek, rablás veszély, nagyobb odafigyelést igényel.

/3/ A pároztatók részei:doboz, etető, kijáró, szellőzőrács, pároztató-betét, tető, alátét, árnyékoló, számozás, pároztató befestése.

/4/ Fajtái: egy - két - három keretre szabott, ikresek, hármasok, négyesek;

a./ Gögöllői; hetekig tartja az anyát, időtálló.

b./ Egykeretes dobozok: hamar kiszöknek belőle, de a háromkeretes a legjobb. Vándortanyára is pároztató dobozokat viszünk, az állomány szélein elhelyezzük.

c./ Folytonos pároztató: mindig újra védett bölcsőt kap a családocska.

d./ Több családosok: fűtik egymást. Kevés méh és pogácsa kell hozzá.

24./ tétel

24./a./ A zárkázás, a keltetés módjai;

TZÁRKÁZÁS: peteáthelyezés után 10 napig a dajkáknál vannak az álcák. A dajkákat erősítjük táblás, kelő fiasítással, le kell bölcsőzzünk őket.

A bölcsőket álcázás után 6 napra befedi a család. A tenyészkeretet a legnagyobb táblás-fiasok közé tesszük. A dajkaméhek melegítik az álcákat.

1./ Anyásító kalitkát használunk zárkázáshoz. Egymagában áll, nem függ a többi bölcsőtől.

2./ Dugója alkalmazható keltetőben és családos keltetésnél is. Aljára lencsényi cukorlepényt teszünk.

3./ Zárkázásra a nap melegebb óráit válasszuk.

4./ Tenyészkeretet kivenni, kevés füst, fektetve fészek fölé helyezzük. A rudakról a dugókat enyhe forgatással huzzuk le. Folyékony (elkészített!) viaszba mártjuk a dugó oldalát, közben bölcsőket selejtezzük, csak a jókat használjuk fel.

5./ NB-be egy sorba 9 dugóra helyezett zárkázott bölcsőt teszünk. Az anyákat a fészekhő kelti ki.

TKELTETÉS CSALÁDOKKAL: másfél napig is elhúzódó folyamat.

Befedés után 8 napra kezdenek kelni az anyák. KVÁ hangot ad a kelő anya, a kikelt anya TÜ-TŰ hanggal válaszol (hangadás - szárnyvégek összeütögetése nyomán keletkezik).

Belülről körülrágja a bölcsőt az anya. A méhek is segítenek ebben ha anyarácsos keltető-zárkát alkalmazunk. Kibújik az anya. A dajkák máris etetik.

Ha mindegyik anya kikelt, akkor vegyük el az anyákat. A keltetőkeretet ráfektetjük a fészekre, kiemeljük a zárkákat.

A kikelt anya sokat mozog, a zárkából vegyük ki az üres bölcsőt. Miközben borsónyi lepényt nyomunk a zárka aljára, az anyákat osztályozzuk: szárnyhibás, béna végtagú, kis termetű.

ANYAKELTETÉS KELTETŐSZEKRÉNYBEN: biztonságos, kényelmes. Fajtái: vízköpenyes és légcirkulációs.

· Vízköpenyes: árammal fűtött víz kering a köpenyben, érzékelő kapcsol ki - be.

· Légcirkulációs: ritkább, mivel az előbbi jobb.

Kelés előtti napon 4 - 5 méhet tesznek a keltetők a zárkába bölcsőkhöz. Az itt kelt anyák kissé idétlenek, később erőre kapnak.

24./b./ Az egészségügyi zárlat;

1./ Polgármesteri hivatal rendeli el, ahol nyúlós költésrothadás, légcsőatka, enyha költésrothadás van. Ezek bejelentési kötelezettség alá eső betegségek.

2./ A zárlat lehet: községi, helyi és részleges; Az Egészségügyi Állomás dönti el.

3./ Nyúlós költésrothadásnál: községi zárlat, méhet se ki, se bevinni nem szabad. A község minden méhcsaládját át kell vizsgálni. Eldöntendő: az egész állomány vagy csak a beteg család kipusztítandó. /20 családig a járási, 20 felett az Állomás, 100 felet a minisztérium hozzájárulása kell/. Az állategészségügyi intézetbe vizsgálati anyagot kell küldeni. Minden éghetőt 12 órán belül elégetni, majd ezeket 50 cm-re el kell ásni. Minden terméket 112 C fokon hőkezelni kell. Állatorvos havonta kétszer vizsgálatot tart.

4./ Zárlat enyhítése.

Behozni családokat állatorvos engedélyével szabad. Kivinni Állomás engedélyével.

5./ Menekülés növényvédelmi területről: zárlat alá helyezett községet elhagyni nem szabad, áttelepülésről az állatorvost értesíteni kell.

6./ Zárlat feloldása. Ha minden család gyógyszeres kezelése megtörtént, a megfigyelési idő eltelt, az ellenőrzési vizsgálat eredménye negatív lett. Zárlat feloldása akkor történik, ha a betegséget megszüntté nyilvánították.

24./c./ Méhkártevők: vadak, környezet, ember;

T VADAK: nagyvadak (szarvasok, vaddisznók, medvék).

T KÖRNYEZET:

zaj -  (közlekedés, valamilyen tevékenység);

szag, szél.

T EMBER: elsősorban szándékosság!

24./d./ A pároztató-telep;

TMegfelelő terep, ahová pincézés után kihozzuk a dobozokat.

1./ Ne legyen a méhes közelében! Az igazi művészet az eredményes pároztatás! Sokszor elég elvinni őket a kert végébe is. De több anyának minimum 5 kmre lévő telep kell.

2./ A párzáshoz kedvező feltételek vannak: vannak jó apacsaládok a közelben. Azaz fontos, hogy az idegen herék elérjék a telepünket. (Kordován-méh próba. Utódai csoki barnák lesznek).

3./ Azt anyák elrepülnek bepárzásra 12 km-re is!

4./ 1 hektáron 200 pároztató is elfér. Déli lejtőkön, keleti kirepülési iránnyal.

5./ Pároztatók állandóan árnyékban legyenek. Nászrepülésre 11 órától délután 5-ig kerül sor.

25./ tétel

25,/a./ Az anyásítás módjai;

Az anyásítás az egyik legnehezebb művelet. Sok fogása van, A kétélvenkénti anyacserék miatt egyre több anyára van szükség. Fontos, hogy sikerüljön, drága is az anya, nem is mindig jutunk hozzá.

a./ Az anya elfogadását befolyásoló tényezők:

1./ Tömeges hordáskor jobb az elfogadás;

2./ Páradús reggel, napos délelőtt;

3./ Fejlődés időszakában kevesebb a veszteség;

4./ Szoktatós zárkában szívesebben fogad a család!!!

5./ Kedvezőtlen: fronton szél, hideg, esős idő.

b./ Feltételek  a fogadó család részéről:

1./  Ne legyen régóta anyátlan, ne legyen se nyitott, se fedett bölcsője.

2./ Népe legyen fiatal, serkentett állapotú;

3./ Ne legyen rajzási lázban;

4./ A válaszfal tökéletesen zárjon;

5./ Építsen a család,

c./ Feltételek az anya részéről:

1./ Fiatal anyát adjunk;

2./ Ne fogjuk meg kézzel, mert idegen illatot kapna.

3./ Ne anyásításkor fessük meg;

4./ Ne legyenek vele kísérők;

5./ Legyen nyugodt.

d./ MÓDSZEREK:

1./ Anyásítás dugós zárkában. Anyátlanítás után néhány órával, szoktatós dugóra állítva adjuk be. Belül van lepénye. 1 - 3 napig szoktatjuk, a fészek tetejére tesszük, a fiasítások fölé, minél jobban hozzáférjenek. Fűpróba - ha 1 - 3 nap után már nem kapaszkodnak a méhek a zárkába, fűszállal lesöpörhetők, kirágósra állítjuk a dugót. Kaptár bontás csak 5 nap után lehetséges!

2./ Kétbejáratú zárkával: kicsi nyíláson a legkisebb méhek bejutnak, de csak 2-3 fér be, majd egyre több az anyához. A feromon gyorsan, egyenletesen terjed. A többi méh az anyakijáratot bontja. Kisétál, másnap már petézik.

3./ Anyásítás kijárós dugó nélkül: szoktatós zárkázás után beengedik az anyát. Kockázatos, Csak a poroztatóknál vált be.

4./ Szabad bebocsátással:

a./ A kijárón kora reggel: még szinte fürtben van a család egészen korán vagy délben nagy a sürgés - menés idején.

b./ Lépen anyásítani. A kaptárból kivett lépre tenni. Dajkák körülveszik, majd pár perc után a lépre enyhe füstöt adunk, a bővített léputcába az anyás lépet beengedjük.

c./ Anyásítás kaptárfalon. Ha sűrűn borítják a méhek. A zsongva vonuló méhek közé ereszteni. Majd velük megy fel az egyik lépre.

d./ Anyásítás keretbakon. A kaptárból kirakjuk keretbakra a lépeket. Az egyik szélső lére ráengedjük az anyát. Levonul a léputcába.  Enyhe füstöt kap.

e./ Vízfürdős anyásítás. Vízbe ejtjük az anyát, majd beejtjük a felső kijárón vagy beengedjük a keretek tetején. Előtte a lépekre cukros - vizet permetezünk.

f./ Mézzel megkent anya. A torára teszünk az anyásítandó családtól elvett mézet, majd az egyik kivett fias-lécre tesszük az anyát. Tisztogatják, elfogadják.

g./ Lisztes anyásítás: Lépeket kiszedjük a kaptárból, megszívják magukat mézzel, meghintjük őket liszttel. Lerázzuk a kereteket a kaptár sarkába, de már zsongva vonulnak is fölfelé, velük vonul lisztesen a közben csatlakozó anya is. Letisztogatják.

h./ Anyásítás zsongatással. Minden kaptár kiszedünk a kaptárból, lepedőre rázzuk, a felső részét rajzszeggel a kijáró elé szegezzük. A méheket a lepedőre rázzuk, az idősebbek felrepülnek, a fiatalok zsongva vonulnak, anyát közéjük engedjük. Bevonulnak.

5./ Kábítással: kloroformmal, illatosítással, alkohollal.

6./ Pároztató-betéttel: a fészket széthúzzuk, mind a három lépbetéttel betesszük a betétet. Népe védi, hamar megszokják. Ha nem hagyja el a betétet, lesétáltatjuk pár nap múlva.

7./ TARTALÉKCSALÁDDAL. Egyik legbiztonságosabb módszer. Három kereten adom be a tartalékcsaládot a fészekbe, Koratavasszal csak ezt alkalmazzuk.

8./ Melléhelyezéssel. A család és a három keretes tartalék közé újságpapírt teszek.

25./b./ Az anyák tartalékolása;

1./ ŐSZRE:  Júliusban zárkázzuk a petéző anyákat keltető keretben anya nélküli kis családokhoz kell betenni. Takarni kell.  Gondozzák az anyákat októberig. Bármikor felhasználhatjuk őket.

2./ MÁJUSI ANYÁK TARTALÉKOLÁSA: hasonló módszerrel tartalékoljuk a párzás utáni felesleget, a rendelésből visszamaradtakat.

3./ TAVASZRA: szellőzővel ellátott dobozokban, 12 C fokon, páratartalom 70%, négynaponként gyógyszeres szörpöt kap. A kísérő méheket háromhetente cserélni kell.  Keltetőben is lehet tárolni 25 C fokon.

4./ ROSTÁS ANYAZÁRKÁBAN kísérő nélkül sok anyát lehet teleltetni.

25./c./ Szabványok a méhészetben;

1./ KRAJNAI MÉH TÖRZSKÖNYVEZÉSE: államilag engedélyezett anyanevelő-telepen, törzskönyvezet anyanevelő tenyésztelepén lehet, amit elismert az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás.

A család: jól telel, tavaszi gyors fejlődés, viszonylag szelíd, enyhén rajzós, betegségekkel szemben ellenálló.

Méhanya: legalább két évig teljesít, naponta 1.000 - 1.500 petét rakjon.

Dolgozó: jó nektárgyűjtő, gyarapodás 25kb/család minimum, jó viasztermelő.

Herék: jó megtermékenyítő.

2./ TERMELŐI MÉZ: érett, a sejtekben legalább 2/3-ig le van fedve. Fiasítást nem szabad a mézbe pergetni. A méz fertőzéstől mentes. Melegítés 40 C fok alatt.

3./ FOGYASZTÓI MÉZ: meghatározza az egyes mézfajták jellegét, minőségi követelményeit.

4./ LÉPESMÉZ: világos szín, befedettség, darabolás.

5./ MÉHPEMPŐ: Legalább 3 napos álcájú anyabölcsőből szedhető, csak üvegbe és műanyagflakonba csomagolható.

6./ VIRÁGPOR: Tulajdonságokat felsorolja, megengedett csomagolásról is szól. Nem lehet dohos, penészes. Zárt zsákban, szárítva tárolható.

7./ SONKOLY: moly elleni szer a sonkolyra ne hasson. Nem lehet benne idegméreg maradvány.

8./ MÉHVIASZ: osztályozás feltételei, fehérítés módjai.

9./ MŰLÉPfertőtlenítő hevítés 120 C fokon, egy órás hevítés préselés előtt. Választóvíz alkalmazása. Forgalmazás módját is megszabja.

25./d./ Az építtetés;

a./ Azért ÉPÍTKEZNEK, hogy a szaporulatnak és eleségüknek helye legyen. 10 mm-nél nagyobb rés már építésre ösztönzi őket. 60 - 70 dekás csomóban 7 - 11 napos méhek várják, hogy viaszmirigyeik termelni kezdjenek. Ha potroha redőzetébe már lemezkék vannak, az épülő lép széléhez megy és a viaszlemezkét rágóihoz emeli, majd mirigyeivel megkeveri. A meglágyított viaszt a lép széléhez ragasztja.

Hatszögletű sejtet épít. Sok mirigynedvet termelnek viaszkészítéshez. Estétől reggelig a kijárók is segítenek az építésben. Minél több méh van, annál könnyebben alakul meg az építőfürt. Ha nincs anyjuk, nem építenek.

b./ A SEJT: a méhlakás legkisebb egysége. A lapok 120 fokos szöget zárnak be egymással. 1 dm2 -en kb. 500 db sejt fér el.

c./ A LÉP: a sejtek összessége. Hatszögű építmény a tér leggazdaságosabb kihasználása. Raktározza benne a mézet és a virágport és benne kelti ki utódait.

26./ tétel

26./ a./ A pempőtermelés;

Május - júniusban családonként  10 dkg-ot könnyen megtermelhetünk. Munkaigényes és pontosságot igényel. Csak biztos piac esetén lássunk hozzá.

Feltételezsúfolt, egészséges, rajzhajlamú család. Sok fiatal méh, kiváló méhlegelő. Meleg felső takarás, tömött fészek kell.

Kik végzik? Anyátlan és anyás dajkál.

Módja különböző kaptárokban:

a./ anyátlan család fészke közepén fedés előtt álló két álcás keret fogja közre a tenyészkeretet;

b./ kétcsaládosnál 9 - 9 kereten 2 anyarácson túl 1 - 1 anya, középen 6 kereten a pempős alakul ki. Középen két nyitott keret befedés előtti álcákkal. Rengeteg fiatal méhet rázunk hozzájuk;

c./ rakodóknál - alsó fiók anyás, középső a mézes, felső a pempős fiók

d./ alacsonykeretes rakodónál - elfogadó család indítja a pempősítést, estefelé beálcázunk, másnap délelőtt  már a dajkához kerül további pempőzésre a sok elfogadott álca.

Tenyészléceken mártott vagy műanyagból való bölcsők 3 mm-re vannak egymástól. Segít az etetés is. Tenyészanyag:  2 napos álca. Sokan eredményesen alkalmazzák a petéztető tokot!

Az álcát puha pálcával helyezzük az előpempőzött bölcsőalap aljára.

Álcázás után 72 órával a bölcsőket elszedjük, az álcát csipesszel kidobjuk, a pempőt műanyagkanállal kimerítjük. Majd 4 - 5 óra múlva újra álcázunk, ezt ismét beadjuk a dajkacsaládnak.

Az elszedett pempőt finom tüll anyagon átszűrjük. Műanyag vagy üveg edényben jól lezárva, mélyhűtőben tároljuk. Fémmel ne érintkezzen. Magánhasználatra mézzel keverve is tartósítható.

26./b./ Vándorlási tudnivalók, rendeletek;

/1./ VÁNDORTANYA KERESÉSE: az akác negyede sincs kihasználva.  Száz meg száz tonna  nektár maradnak kihasználatlanul. Csak vándorképes kaptárokkal vándorolhatunk.

Alapkövetelmények: a méhek ne törjenek ki, a keretek jó rögzítése; kapjon a család elég levegőt; legyen bő menekülőtér; minél erősebb családok;

Kockázat: csak minden 4 - 5 akácnyílás nyugodt.

Nagy távolság: egy hetet kibírnak kezelés nélkül, ha otthon lebölcsőztük őket.

Kiválasztási szempontok:

1./ erdő kora, érettebb fák megbízhatóbbak;

2./  akác fekvése is fontos - a déli tájolásúak, száljáráson kívüliek megbízhatóbbak;

3./ megközelítés - lerakodás;

4./ „LEFOGLALVA” - tábla kitétele; Tulajdonossal - erdésszel megbeszélni.

5./ Tartalék vándortanyát is keresni kell.

/2,/ VÁNDORLÁSI ELŐKÉSZÜLETEK:

Szükséges iratok, engedélyek beszerzése, szállító jármű, rakodók megrendelése. Kaptárok előkészítése. Anyagok: alátétrudak, röplécek, kátránypapír. Ellenőrizni: zárószerkezetek, szellőzők, rosták. Bódé zárjon méhmentesen.

Mit vigyünk magunkkal? kezelőláda, füstölő, sisak, kaptárvas, gyufa, balta, szeg, kalapács, elemlámpa, viharlámpa, ásó, fűrész, agyagsár, tábla a nevünkkel, címünkkel, „Vigyázz Méhek” felirattal.  - Ha kint maradunk: papír, egészségügyi láda, takaró, esőköpeny, gumicsizma, főzési kellékek, élelemtartó. Okmányok - elegendő pénz.

/3/ SZÁLLÍTÁS:  alkonyatkor, takarók nélküli fészek, a gazda csak irányít! NB 24.-ekből legfeljebb 3 emeletet rakjunk. Alapos illesztés! 60 km/h felett nem utazhatunk, mert a méhek megfáznának. A gazda a rakomány után utazik gépkocsin.

Lerakodás, bódéállítás. Fű lekaszálás, szellőzők bezárása, itatók üzembehelyezése, névtábla kitűzése 50 - 50 m-re. Más méhészettől 200 m-re telepedhetünk le.

Szakigazgatási szervnek mutassuk be az orvosi igazolásokat, a letelepedési megállapodást. Közölni velük: letelepedés helyét, mettől meddig maradunk, kaptárok típusa, száma, őrzés módja. Erdésznél is jelentkezzünk: megjöttünk.

/4/ MUNKA A VÁNDORTANYÁN: lebölcsőzés, serkentő pergetés, a hordás utolsó napjain aranyat érő mézünk lesz. Pergetés szállítás előtti napon.

/5/ VÁNDORTANYA ELHAGYÁSA: mindent rendben hagyunk. Hazakészülést előkészíteni: szellőzőket felnyitni, kaptárok lezárása, bódé bontás, táblák felszedése. Polgármesteri hivatallal, erdésszel, környező gazdákkal közöljük utolsó nap távozásunk időpontját.

26./ c./ A méhészkedés dokumentációja;

T A méhészkedés pontos adminisztrációt kíván. Meg kell őrizni amire szükség van a termelésben, munkában, raktárban. Rend a lelke mindennek!

1./ Kaptárok számozása. Fekvőn a homlokdeszkára festeni vagy számot függeszteni rá. 6 - 8 cm nagyságú, távolról is olvasható. Iker kaptárnál pl. 6-os. A kezelős füzetbe írni: 6/jobb; 6/bal. Rakodókaptáron vagy a tetejükön a deszkán vagy a legalsó fiókot számozzuk meg számtáblával, két kis szeggel. Kaptárcserénél csak a táblát kell megcserélni. A szám és a család együtt marad.

2./ Kezelési füzet. Hatékonyabb termelésnél már 10-szer is kell kezelni évente. Ebben feljegyezzük:

Kezelés dátumát:    1999. július 26.

a./ Kaptár száma:        bal   6  jobb   17. félkeretes

b./ Fias-lépek száma:       5            6            11

c./  Népesség léputcában 7            9             16

d./ Mézkészlet kilóban     9          10            19

e./ Anya kora, évjárata    1999   1998           98.

f./ Műlépek száma           1          1               2

g./ Bennlévő kerete sz.    12        12

Egyezményes jelek használata:

A = petéző anya;  a = párzatlan anya

98 = 1998-as anya;  98! megfigyelendő anya

98s = selejtes anya; as: selejtes, párzatlan anya;

O = nincs anya; - = van, de nem leltük;

av98 = anyaváltás 1998ban; ab = nyitott bölcső;

v = vad, ingerlékeny, stb...

A füzetben ezeket bármikor megnézhetjük, elemezhetjük, átlátjuk az egész méhes állapotát. Megtervezhetjük a munkát.

3./ Törzslap. Füzetlap nagyságúm kartonból való. Fejléce: Család száma;

anya rovata (származás, kora, jelölése, hibái, tulajdonságai);

család rovat (kezelés dátuma;  lépek száma (F, f);  népesség; mézkészlet; műlépek száma; összes keret száma; megjegyzések.

A kaptártető belsejében tartjuk

Egész esztendőre áttekinthető képet kapunk a családról.

4./ Leltári listák. Egy spirál mindent tartalmaz, ami a méhesre vonatkozik. A méhészet vagyona, eszközei, állomány év végi lépszáma, összes méze, összes népessége, kivetítve értékben.

Kaptárok, valamennyi eszköz kaptárvastól a rajládáig.

Méhészeti anyagok: miből mennyit kellett vásárolni; Gyógyszerek, festékek;

Költségek év végén: bevétel - kiadás; Elvégzett munkák, azok száma. Anyanevelés adminisztrációja. Évi jelentések - vegyszerezésről kapott értesítések.

26./d./ A pempőtermelés eszközei;

Ld. a 26/a-ban is!

T 1./ Pempő-kanálka: kis méhészetekben alkalmazzák.  Görbített hegyű. Lassú vele a munka, bölcső is sérülhet.

2./ Kiszívó-készülék:

a./ szájjal szívós: egyik csövön a levegőt kiszívja a méhész, a másikon a pempő nyomul a helyébe. Kisüzemi eszköz.

b./ lábpumpás: korszerűbb, lábpumpa végzi a pempő kiszívását.

c./ motoros leszívó: porszívó módjára működik, gyors, nem sérti a bölcsőt, Akkumulátorról működik.

d./ kézi motoros leszívó: elemlámpa elemmel működik, kicsi, könnyű;

3./ Pempőtisztító: a pempő finom szövésű textílián, műanyagrostán halad át. A viaszmorzsák, szennyeződések így lemaradnak. Így a pempő egyenletes színű, sűrűségű lesz.

4./ Pempőtároló edény: üveg, légmentesen záró, teteje nem fém. Tárolás: jégszekrényben.

27./ tétel

27./a./ A méhméreg-termelés, propolisz-termelés;

Ld. a 15/a tételt is!

T a./ MÉHMÉREGTERMELÉS: a méhméreg savas hatású. gyorsan illó folyadék, a méhek méregzsákjában halmozódik fel. 1 méh mérge = 0,3 miligramm. Legtöbb mérget 16 - 20 napos korban termel. A tavaszi méhek mérge több.

a./ Gumis - külső szedővel: a kijáró elé tett készülék, rajta 4 mm-enként elektromos árammal töltött fémszálak futottak. A kijárón kilépő méhet áramütés érte. Azok erre az alátét gumilapjába szúrták méreggel tele fullánkjukat. Tömegesen tódultak ki a kaptárból, fullánkjuk a gumiba szakadt, elpusztultak.

b./ Fóliás - üveglapos szedő: Ez nem öli meg a méhet, vissza tudja húzni a fullánkját. A fémszálak egymástól 3,6 mm-re futnak. Alattuk fólia, azon üveglap feszül. 25 Voltos áram halad a szálon 3 másodpercig, majd megszűnik 7 mpre. Átmeneti ütést kapnak. Fullánkjukat a fóliába döfik, a méreg az üveglapra csöppen. A fullánkot visszahúzzák. 1 nap után kivesszük a méreggyűjtő tokot. Éles pengével lekaparjuk a beszáradt terméket. Hűvös helyen tároljuk Másikat teszünk be helyébe. Tömeges hordáskor ne alkalmazzuk. Elszedés sötétedéskor. A szedőt szakemberek készítsék el.

T b./ PROPOLISZ

b/1 A propolisz fizikája

Színe: sárgásbarna;

Szaga: balzsamos, ábrához hasonló;

Fajsúlya: 1,033 - 1,145;

Olvadáspontja: 81 - 83 Celsius fok;

Fluoreszcencia: 365mikron/m-en.

Propolisz = összefüggésben a viaszvárossal, ez a = „város előtti”. A város előtt állít gátat az ellenségnek, de fertőtlenítő szerepe is van. A leölt ellenséget bebalzsamozzák. Jó tüske kivételéhez: a genny  propolisz hatására összeszárad. A  propolisz nem a méhek ürüléke. Méhszurok nem egyenlő bélszurokkal. Főleg a feketenyárból van jó balzsam, de a tölgyből is.

Illata: ábrához hasonlít, addig jó, amíg az illóolaját el nem veszítette. Évente kétszer kell begyűjteni.

b/2. A  propolisz kémiája

Flavonok; Flavonglükozid; Illóolajok; Kalkonok (epehajtók); Katehinek; Vitaminok: (b1, B2, C1;/; Aminosavak; Enzimek; Cserzőanyag; Festékek; Ásványi elemek /legtöbb a nyárfában van, sok cinket ad/;

Flavonok - flavonoidok: ez három benzolgyűrűből áll; Ionok kapcsolódása kapcsolódási pontok által történik.

Ez kis molekula. A szervezetben a hártyákban szívódik fel. Ez előny a prosztatánál. Hátránya: ha felszívódik, felhígul és elterjed az egész szervezetben; 21-től is több hatása van;

b/3 Hatása

Fertőtlenítés /baktériumokat, vírusokat öli/;

Fájdalomcsillapítás: /érzőreceptorokat blokkolja; pl. leforrázás után/;

Regenerálás: /a sejtek szaporodását elősegíti;

Antioxidáns: /a zsírok olvadását akadályozza/;

Antiulcerogén: /fekélyre jó, vérző gyomorfekélyre is/;

Vizelethajtó (fogyasztó hatása is van/;

Epehajtó /az epét a máj termeli, májfunkciót fokozza/;

Érprotektív: /az elöregedett szervezetben főleg a szem esetében az ereket úgy veszi körül, mint egy védőgyűrű/;

Immunrendszer serkentő: saját védekezési rendszer alakul ki, az anyatej védi a babyt, nagy baj, ha nem alakul ki a saját védelmi rendszer. Nem elegendő védelem nyomán  a szervezet rezisztenssé válik, nem képes bizonyos elleneknek ellenállni.

Cicosztatikus: a sejtosztódást mederben tartja, a tumor nem nőhet tovább.

b/4. Felhasználása

Arcvíz; fogkrém; habfürdő; hajsampon; inhalálás; végbélkúp; reumatikúm; szájvíz; tabletta, hintőpor;

b/5 Propolisz tinktúra

Friss propolisz legyen, teljesen fel kell aprítani, a fagyasztott  propoliszt hideg eszközzel kell aprítani, hogy minél apróbb legyen. Órákig tördelni kell. Így jobb a kioldási arány. Sötét falú üvegbe kell a propoliszt tölteni. 70%-os alkohol /etanol/-lal 5-szörösen kell oldani a  propolisz súlyához képest. Ráönteni, összerázni. A feljövő morzsalékokat, törmelékeket le kell szűrni. Rendszeresen felrázni, szekrényben tartani 7 - 8 napig. Leönteni róla az alkoholt. Majd 3-szoros mennyiségű alkohollal oldás még 4 - 5 napig.

Kenőcs

A tinktúrát lepároljuk készülékkel. Lekvár sűrűségű. Ez 94-96%-ban propolisz. Oldani kell. Finomítani, lágyítani.

Felső légúti gyulladások kezelésére is kiváló, fertőzések ellen. Végbélbántalmakra is jó.

Oda visszük, ahol a hatást el akarjuk érni.

Allergia is van: a mi vidékünkön nyírfatípusú. Nem okoz fájdalmat. Hanem viszketegséget okoz. Pl. a felső szemhéj viszket, viszket az orr és száj közti rész, ez kipirosodik. Csalánkiütés bárhol kis pattanások formájában kialakulhat. 3 nap alatt  elmúlik.

Minél töményebb a  propolisz, annál erősebben hat. Ezért tudni kell, hogy mennyi az elég. Ha valaki túl sokat szed be belőle, kelletlenül hat.

T b/ 6 (!!) PROPOLISZTERMELÉS. Nyár végén sok propolisz van a kaptárban. Ezzel tömítenek, szűkítik a nyílásokat, repedéseket tömítik vele. Vele megőrzik a fészek-hőt és a fészek páratartalmát.

A propolisz lefejthető a rostarámák széléről, keretfülekről, takaró nejlon alsó oldaláról.

A propolisz levelekről, rügyekről kerül a kaptárba. Színe: sárga - sötétbarna. Illata kellemes. A méhek 20 - 30%ban viasszal keverik.

Hasznos méhészeti termék: baktérium pusztító, sebeket gyógyítja. Vegyipar is használja (gyógyszer, kozmetika).

Viasz nélkül kaparjuk össze, ne gyúrjuk össze,  kaptárjavításkor, keretselejtezéskor is sok gyűjthető.

27./b./ Méhtermékeink a piacon. Áru - előkészítés;

T ÁRU - ELŐKÉSZÍTÉS:

a./ Tervezni kell: megéri-e beruházás, a végzett munka? Sok eszköz pénzbe kerül. - A méhek sokoldalú munkát végeznek . Termékeink igazodnak a világpiachoz. De eszközállományunk nem a legkorszerűbb.

b./ Csak minőségi árut érdemes termelni. Azt megveszik. Pl. a németek többet fizetnek, ha nincs szermaradvány a mézben.

c./ Biztos piac nélkül ne vágjunk bele nagy eszköz- és munkaigényt jelentő vállalkozásokba.

TMÉHTERMÉKEINK A PIACON:

A piac szeszélyes útjai nem mindig kiszámítható. Évenként változnak a termékek árai, emelkedik a termelési önköltség. A  méhészkedéshez nagyfokú kitartás és szenvedély kell, ezek nélkül feladja a legtöbb méhész.

Bevételi forrásaink:

1./ MÉZ: legősibb termékek egyike. A korszerűbb technikát alkalmazó méhészetek hozama 10-20%-al több a kisméhészeteknél. A nagyüzem fajtamézet tud termelni,

De nem a méhcsaládszám, hanem a tervszerű megdolgoztatás a lényeg. 50 család ügyes szervezéssel, kellő felkészítéssel tud 15q akácmézet termelni közepes évben.

Érdemes vándorolni: fűzre, gyümölcsvirágzásra, repcére, napraforgóra is.

2./ VIASZTERMELÉS: 50 családtól 15-20 kg viasz várható. Fele a fedelezésből. Lépcserék, zúg-építmények, csipegetések. Ára alacsony az iparban.

Gyakoribb lépcserével egészségesebbek, nagyobbak méheink.

3./ VIRÁGPOR: csak előre rögzített piaccal érdemes termelni. Évente 15 kg/család várható. Ára kétszeres, mint a mézé.

4./ MÉHPEMPŐ: csak nagyobb méhesekben termelik, piaca kevés, Kína uralja a világpiacot, gyógynövénnyel keveri a pempőt. Csak biztos piacra termeljünk. Családi, baráti kör örömmel fogyaszthatja. 1 kg pempő = 1 q akácméz ára.

5./ ANYANEVELÉS: szakszerű munkát kíván. Bizalmi dolog. Szabályok betartása fontos. Jó tenyészanyag kell megbízható telepről. A legjövedelmezőbb termelési ág, érdemes megtanulni.

6./ RAJ: 1 kg = 4 kg akácméz kistermelői ára.

7./ MÉREGTERMELÉS: még nem általános, behatároltak a piaci lehetőségek. Csak nagyobb méhészetekben érdemes vele foglalkozni. Szerződés esetén.

8./BÉRMEGPORZÁS. A növénytermelők nem ismerik eléggé a méhek gazdasági jelentőségét. Visszatartja őket a szerződéstől a rakodási, kezelési többletmunka, a felelősség a vegyszerezések miatt, a vagyonbiztonsági gondok.

9./ LÉPESMÉZTERMELÉS. Csak biztos piac esetén. Méhészek fogjanak össze. Ha van piac, jövedelmező.

10./ PROPOLISZ. Családonként 10 dekát tervezhetünk. Korszerű eszközökkel kapunk minőségi árút.

27./ c./ Méhészeti eszközök, méhek adásvétele;

Ta./  MÉHÉSZETI FELSZERELÉSEK

1./  PERGETŐ

Ez az egyik legfontosabb méhészeti eszközünk. A keretes kaptár felfedezése után 20 évvel fedezték fel a pergetőt. Sok változata van.

Részei: tengely, kosár, dob, csap, meghajtó szerkezet.

A meghajtó szerkezet fajtái: a./ kézi: fogaskerekes vagy csigás meghajtás, b./ elektromos meghajtás: a sok ékszíj miatt nagy a balesetveszély.

Keretelhelyezés:

a./ Féloldalas. Függőleges betétel /féloldalas, 3 - 4 vagy 6 - 8 keretes/. Egyik oldal kipörgetése után fordítás és a másik oldal kipörgetése következik.

b./ Kétoldalú: van sugaras és van köszörűs megoldás. Egyszerre két oldalt lehet vele kipergetni.  Kiskereteknél főleg ezt alkalmazzák. A sugaras előnye, hogy kicsi helyen elfér, vízszintes tengelye van,

A malomkeretes hátránya, hogy a kicsapódó méz visszacsorog a keretre. Nem is terjedt el. Belefér 4 - 8 keret is.

A köszörűs pergető fekvőlépes - vízszintes változata: kétoldalú, sugaras. Nem terjedt el.

c./ Váltva forgatós: A lépet megfordítja, de a forgás irányát nem változtatták meg. Egyik oldalt igen jól kipergeti, mag a másikba elég sok méz benne marad. Nyugaton eléggé elterjedt a sugaras pergető

d./ Fiókos pergető: a teljes fiókot pergetik.

2./ KAPTÁRVAS

Állandóan a kezünkben van, mindenre használjuk.

3./ KERETFOGÓ, KERETBAK

Görbe keretfogóval veszik ki a hátulkezelős kaptárokból a lépeket. Míg a keretbakra tesszük kezeléskor a lépet, de pergetéskor is.

4./ LESEPRŐ GARAT

Méhleseprő, motor nélküli. Lerázza a méz, alul nem tud a méh visszamászni.

5./ MÉHLESEPRŐ

Két kefe forog egymással szemben. A török féle szerkezet fúj is. A légáram lent tartja a méheket. Csak lószőrből igazi a kefe. A műanyag kefe a méhet is tönkreteszi.

6./ LEFÚVÓ

Két rakéta porszívó, a gégecső erős légárammal lefújja a méhet. 220 Volttal működtetik. Sok meghibásodási lehetőség áll fenn.

7./ VÉDŐRUHÁK

Szalmakalap és fürdőnadrág a legjobb. Nem mászik be alá a méh. USA: szkafander öltözéket használnak, mert félnek, hogy a méhük bármikor keveredhetik a gyilkos méhvel. Ott tehát kell a védőruha: fejvédő, kalap, fekete tüllel.

8./ FÜSTÜLŐK

Sokféle van. A füsttől meghátrálnak a méhek.

a./ Gyékénybuzogány;

b./ Köcsögbe tettek füstölő anyagot és ezt fújták a méhekre vagy rátettek 5 - 6 darabot 5 - 6 kaptárra, alulról füstölt, teljesen tele lett füsttel a kaptár.

c./ Magyar pumpás füstölő: ez nekünk kiváló;

d./ elektromos: akkor működik, ha egy ember viszi utána a fát...

9./ DRÓTOZÁS

Keretszúró: ár, a kézbe vízhólyagot...

Keretlyukasztó: emelővel működik, 10 - 30 családhoz elegendő is. De 100 - 200 családhoz kevés, mert oda 300 - 400 keret kell.

Keretfúró: állandóan forog, pont a keret közepébe kell fúrni vele. Van több fúrófejes is /4 - 6 fúrófej egyszerre/. Ez manapság a legkorszerűbb nagy méhészetekben.

Drótozás: az a cél, hogy ez a műlépet megtartsa, biztonságosan tartsa. Sok vita van azon, hogy melyik fajta drótozás a legalkalmasabb. A drót elvágása is fontos, hogy hol üti be a szeget a méhész. Van variáció: 4X3, 5X3 vagy 8 függőleges. Az a lényeg: pergetéskor ne szakadjon ki a lép.

10./ MŰLÉPEZÉS

A műlépet vagy a drótok közé kell beilleszteni vagy a függőlegesekre rásütni.

A beolvasztás eszközei:

a./ melegvas, lehetett ez lovas eke kulcsa, amire egy nuttot tettek, ezt felmelegítették. vas;

b./ Sarkantyús kerék. megmelegítve. Ha megsértette a lépet, akkor sok heresejt keletkezett.

c./ Elektromos beforrasztás: 3 - 24 Voltig, transzformátorral, egyirányú szálakat egyszerre vagy mindegyik szálat külön - külön.

11./ MŰLÉPKÉSZÍTÉS

Németországban egy asztalos méhész először egy fába faragta ki a sejt formáit. Ez a tárcás módszer. A műléppel meghatározzuk: milyen irányba és milyen formára építsenek a méhek. Egyébként össze - vissza építenének. A lépkészítésnek jelenleg két formája van:

a./ Hideg hengerléssel: viaszlapot, erre nyomom a mintahengert. Előnye, hogy hajlékony, rideg állapotban sem roppan el, mivel vékonyabb, kevesebb anyag is kell hozzá.

b./ Öntve hengerlés: a meleg viasz a hengerre folyik.

12./ ITATÁS - ETETÉS

Itatók és etető berendezések. Tavasszal sok vízre van szükség, idejében. A belső itatók szifonos megoldással működnek. Nagyboconádisoknál ezt nehéz megoldani. Fojtott csepegtetés a szifonos megoldás, fél literes edény szájával lefelé fordítva. Belül etetőtálca van.

Van tálcás itató is és válus etető is. Cél, hogy nyáron is használható legyen. Rablást ne idézzen elő.

Tálcás - kúpos etető: A szirupot a kúp alól viszi el. A méhcsalád melegíti, mivel a családra van ráhelyezve.

13./ A SZIRUPBEKEVERÉS ESZKÖZEI

Az a lényeg, hogy egyformára történjen a bekeverés. Nem kézi eszközzel. Vannak keverőgépek. Keverő tárcsák: beletartja és az felkeveri neki a vizet és összekeveri vele a cukrot.

Szlovákiában látta: egy nagy tartályban belső épületben készítették el a szirupot, majd csövön, csap segítségével szivattyúval adagolta a méhész a kaptárokba.

14./ FEDELEZŐ ESZKÖZÖK

a./ Villa: ha felül fogja meg a keretet, belemegy a kezébe.

b./ Fedelező kés: alig elterjedt, alig használt.

c./ Gőzzel fedelezés: fedelező gyalu és felező kés: a forró gőz könnyen, jól használhatóvá teszi a fedelezőt.

d./ A fedelező villa gőzös változata. A gőz balesetveszélyes, ha a cső elszakad.

e./ Elektromos fedelező: a kés élét fűti. Ha túlhevül, tönkre teszi a lépet.

f./ Gépesítéses megoldások:

f/1. Rezgő késes: egy és kétoldalas kivitele is van. Nem elterjedt. Egy embert egyébként is leköt, hátránya, hogy elvágja a fát is.

f/2. Forgó lamellás fedelező gép: Ezt lehet automatizálni. Szalag viszi be a lamellák közé a keretet. Nem viszi szét a keretet. De túl sok viaszt szed le - ez a hátránya. A lépet és a fát is kíméli.

g./ Fiók fedelező: minden lép között forog egy lamella. nem elterjedt.

15. MÉZTÁROLÓ EDÉNYEK

Ezeket láttuk Bátorban. Ide tartoznak a kiadagolók is.

b./ MÉHEK ADÁSVÉTELE: jól kezelt állomány normális körülmények között 100%-al szaporodik. Anyanevelők és pempőtermelők kivételek.

A RAJOK általában váratlanul jönnek, ezért könnyen eladja a gazdájuk. SÖPÖRT RAJT az vesz, akinek van kaptárja, építménye, csak népe van kevés.

Követelmények:

a./ Az állomány egészséges legyen, erről igazolása legyen az eladónak. Betegségek, mérgezések után ne üzleteljünk. A virágporral behordott méreg évekig hat.

b./ Az élelemkészletet becsléssel állapítjuk meg. Az éppeni feletetés ára nem azonos a fedett mézével.

c./ A fiasításnál nem az számít, hány keretre terjed, hanem, hogy mekkora táblára.

d./ A hatósugáron belüli méhek visszaszállnak. Előbb távoli, elszoktató legelőre menjünk.

e./ Főhordás előtt ne adjunk el, mert majdnem meghordják az árukat.

f./ Eladott méhekért 6 hétig jótállás kötelező! Ezalatt a vevő gyógyszerrel ne etesse.

g./ Használt méhlakás, tartozékokat, felszereléseket csak lánggal való fertőtlenítés után szabad használni. Amit a láng nem bír, az nem eladó!

27./d./ Hova fordulhat a méhész?

T TAPASZTALATCSERÉK. Sokszor jobb tanító, mint a könyvek. A téli olvasások mellett vegyünk részt a csoport előadásain. Sok munkafolyamat tavasszal bemutatható. Télen megfigyelhető: műlép-öntés, keretmunkák, kaptárépítés.

A kezdő kérdezzen, társai gyakorlati jártasságát, tudását, szakmai felkészültségét, életkorát is vegye figyelembe. A jó pap és a jó méhész is holtig tanul! Lessük el, amit lehet.

Szakmai előadások: előre írjuk le a kérdéseinket a meghirdetett tárgyban. Előadóinknak nagy elméleti és szakmai gyakorlati tudásuk is van. Kérjünk az előadásra filmet, eszközök bemutatását is.

Jegyzeteljünk, kérdezzünk előadás alatt. A gyakorlati tudás kamatozik. „A tudás annyit ér, amennyi a gyakorlatban mutatkozik!”

28./ tétel

28./ a./ A bérmegporzás;

T A mezőgazdaság nem engedheti meg, hogy a megporzást a véletlenre bízza. Európában a legtöbb országban előnyös a termelőnek és a méhésznek is a szervezett megporzás.

Szinte minden országba pénzzel, fuvarral, termékkel és cukorral támogatják a vándorlókat. Kaptáronként 4 - 5 kg cukor. A gazdáknak is tudomásul kell venni, hogy a méhek nem ingyenmunkások. Nem megengedhető, hogy hatalmas méhlegelők kiaknázatlanok maradjanak, közepes termést adjanak a gyümölcsösök, a méhek meg hordás nélkül maradjanak. Csupán az akácra alapozni kevés!

Az alma és a cseresznye is 30%-kal többet hoz, ha a fák közelében méhek vannak.

Kora tavasszal kell megszervezni. Telephely kiválasztása. 8 - 8 család egymástól 200 m-re. Vita elkerülése miatt írásos megállapodást kell kötni a vegyszerezésről (fehérbimbós állapotban, növényzet alja lekaszálása - pitypang, elhelyezendő családszám. gazda adjon néhány kiló cukrot a méhésznek családonként, ha a virágzás végéig a gyümölcsösben marad. A gyümölcsvirágzás a méhésznek a legnagyobb kockázat ugyanis.

28./b./ A méhészkedés anyagi tényezői;

Ta./ KÖLTSÉGTÉNYEZŐK: meg kell tervezni a

· beruházásokat: kaptárok, családok, felszerelések értékét.

·Fogyóeszközöket is kell vásárolni: keret, viasz, műlép, cukor, gyógylepény.

· Eszközök karbantartása is költségekkel jár.

· Vándoroltatás költségei: a rakodás díja munkásonként 5 - 7 kg méznek felel meg, fuvardíj több mázsa méz értékével is felérhet, Egészségügyi vizsgálat díja, területhasználati bér, biztosítási díj.

· Munkadíjunk, amortizáció /5 - 20%/.

„Minden kiadásunkat és az elmaradó jövedelmet (ez lenne a kamat, ha az értékünket bankban helyeznénk el) adjuk össze, kivonva ebből a maradandó eszközök, méhek, családok értékét. A különbséget vonjuk le a bevételből - ez a tiszta jövedelem!”

· Tiszta jövedelem = bevétel - (kiadás + elmaradó érték).

· Maradék = Kiadásból - vásárolt értékek.

· Tiszta jövedelem = bevételből - a maradék;

Órabérünk = tiszta jövedelem : a munkaórák számával.

Bevétel: minden jövedelem: méz, virágpor, viasz, pempő, méhraj, műraj.

Mindig a piac diktál, mert az fizet! Igazodnunk kell igényeihez és áraihoz is. Ha minőséget termelünk, adja meg a maximális árat érte.

28./c./ A méhész raktára, műhelye;

TBeszerezni: deszka, léc, keretnek valót, Keretdrótot, szeget, Atkafüstöléshez Fumagillin, Neotesol.

Megvásárolni: keretfedelezők, kaptárvas, füstölő. Fejvédő. Dolgozni csak jó szerszámmal lehet.

A MÉHELYBEN: kopott kaptárvas - megélezése, füstölők - átbőrözése, kitisztítása; viaszolvasztó - alkatrészcserék, hegesztés, Pergető - festés, hajtószerkezet megzsírozása; kaptármérleg - rozsdátlanítás;

Keretek leszabása, szegező - rámával összeszegezni; Lyukasztás, drótozás, hogy tavaszra csak a műlépezés maradjon. Kereteket megtisztogatni, lekaparni róluk a viaszt védőruhával, védőszemüveggel dolgozni, mikor trisós lébe mártjuk őket ötösével drótra fűzve.

Etetők - vízben cukrot leoldani, (ha bírja - lánggal megcsapatni).

Üres kaptárok - kikaparás, szegések, pótlások után kiégetés lángperzselővel.

Rostaszövetek - viasztól, propolisztól megtisztítani.

Fedelezőállvány - tálcát készítsünk. Utóbbit horganylemezből hajlítsunk.

Rajláda - farostlemezből, rostaszövetből. Teteje tolós legyen.

Virágporgyűjtők - piacot találhatunk, ha jelentkezünk kereskedelmi szerveknél, a drága szedőkből egyet vegyünk, ennek a mintájára csináljuk a többit.

28./d./ Méhészeti szakirodalom, önképzés;

TLépést kell tartani a korszerű szakirodalommal és termelési követelményekkel. Nem tanulni, hanem képzetlennek maradni szégyen.

Ismeretek szerzése: szakkönyvek, szakelőadások, tapasztalatcserék nyomán.

1./ Szakkönyvek -

a./ Témakörök - főleg télen olvasni; tartalomjegyzék eligazít, egy - egy témát több könyvből is, Összehasonlítás, következtetés, válasszuk ki a nekünk megfelelő módszereket.

b./ Nagyobb témakörök - pl. anyanevelés. Fokozatosság betartása.

c./ Átfogó művek: a témában lehet válogatni.

/1/ Tollal - papírral olvassunk! Amit kell, jegyezzük fel magunknak.

/2/ Fél - egy órát olvassunk, utána gondolkozzunk el a tanultakon.

/3/ Ne kapkodva - ne sietve, de alaposan átgondolva. Ez szakszöveg!

/4/ Amit nem értünk - beszéljük meg méhésztársainkkal.

/5/ A szakemberek sokszor eltérően nyilatkoznak ugyanabban a kérdésben.

/6/ Ismétlés a tudás anyja! A fejezet végére érve a lényeges részeket újból áttanulmányozni. Lényeget alá lehet húzni, de csak saját könyvünkben!

2./ Szakelőadások hallgatása.

Aktív részvétel. Jegyzeteljünk. Kérdéseinket előre írjuk fel, bátran kérdezzünk, időszerű témákkal foglalkozzon az előadó. A film, rajz megkönnyíti az előadottak megértését. Vitában is hallgassuk meg a széles gyakorlatban bevált tanácsokat.

3./ Tapasztalatcserék. Tudásunkat mélyítik, ismeret és gyakorlat egybehangolása. Télen is bemutathatók: eszközök, működésük, műhely megtekintése.

Műhelyben: viaszolvasztás, keretszegelés, kaptárépítés;

Amit lehet, a méhész maga állítson elő. Az idős méhészeknek óriási tapasztalatuk van. Megfigyelni, tisztelni! Példaértékű: a jászsági, egri és fehérgyarmati - vásárosnaményi továbbképzés. Meg is látszik eredményeiken....

Hálát adunk Istennek, hogy megsegített, megköszönjük az eredményt - ha kicsi, akkor is, a kevés is ajándék! Isten áldása legyen munkánkon továbbra is.

TTT

III./ Gyakorlati tételek

1./ A vizsga időszakának megfelelő családkezelés.

A vizsgára április 10 - 15 között történik.

a./ Futóvizsgálat: (ezt csak megemlíteni, ha kérdeznék!) - méhek röpködnek, kb. 10 - 12 C fok van, Gyógylepény beadása /Fumagillin és Neotesollal 2 - 2 gr/családonként/, vizes takarások cseréje, kijáró elől levenni a rácsokat, itatók - gyökérkefével kitisztítani, napi 1 szer 1 liter forró vizet bele. Kijárót 2 cm-re szűkíteni. Ahol kipusztult - lezárni, lépeket menteni.

b./ Általános vizsgálat: (erről kell beszélni a tétel során!)

március végén, április elején - 14 - 16 fok, ingujjban lehet vizsgálni, anyátlan család egyesítése. Vizsgálat irányul: anya, fiasítás terjedelme - minősége, élelem-készlet, kaptártakarítás.

/1./ Kaptárból a szélső lépeket kiszedni, fészket áttoljuk, kitakarítjuk.

/2./ Méhcsalád helyzete: léputcák száma (1 egész, ha teljesen takarja) mutatja a család erősségét. léputcákat összevontan figyelembe venni.

/3./ Anya: jelenléte, minősége - fiasításból következtetünk. Összefüggő, hézagmentes.

/4/ Mézkészlet: minimum kell 5 kg! (azaz kb. 15 tenyérnyi, azaz dm2 .)

/5./ Lépek minősítése: - fiatal, zsemleszínű. Ki a fészekből az öreg, heresejtes, penészeseket! Szűkítés - a fészekből kimaradtakat a válaszfal mögé tenni.

/6./ Meleg őrzése: gondos takarás, kijáró kb. 2 cm-es!

/7./ Jegyzetfüzetbe: felírni ami van és amit el kell végezni.

3 léputcán aluliakat - egyesíteni kell, 5 léputcások gyengék, 6 léputcán felüliek jók.

2./ A fekvőkaptáros családok rendezése főhordásra; a rakodókaptárok családjainak rendezése főhordásra;

Ld. a 18/d és a 19/d tételt!

3./ Tartalékcsaládok felkészítése erősítésre, termelésre; egyéb típusú méhlakások családjainak felkészítése akácra;

a./ Legyen mindig kb. 10% tartalékcsalád. Kis egység hozzáadásával anyásíthatjuk a családot és a másik fontos haszna a termelésben mutatkozik.

Megtermeli saját szükségletét, pár keret mézet ad, kiépít 1 - 3 műlépet, ad 2 - 3 fedett fiast is (egyenként kell elszedni tőlük), bővíthető fészekben egy év alatt törzscsaláddá válhat. Alkalmas fedett bölcsők, kikelt anyák gondozására, eredményesen pároztat két családdal, csak a méhestől kissé távolabbra tegyük.

b./ ld. 21/d. tételt!

4./ Egy vándorlás előkészítése, megszervezése;

Ld. az írásbeli 1, és a szóbeli 26/b tételt!

5./ Mézelszedés, fészekrendezés, pergetés, léposztályozás, lépselejtezés;

Ld. a 7/d is!

b./ Csak érett (2/3-ig befedett) lépeket pergetünk, nyitott fiasokat nem. A pergetést vándorbódéban, szabadban vagy a méhészkamrában végezzük. Szűz lépeket összegyűjteni, a végén együtt pergetni.

4-5kg élelmet hagyjunk meg minden családban.

Mézet hűvös, száraz helyen tároljuk. A fedelezést kannában gyűjtjük össze, sűrű rostáról lecsorog.

Eddig korlátozott anyáék szabadon bocsátása. Itató működik. Füstölés a rablást akadályozza. Mézes keretekről vagy méhleseprővel vagy lerázással távolítjuk el a méheket.

Fészekrendezés: jobb oldalra alakítom ki a fészket egy anyás NB 24-ben. Oldalra mézes - virágporost teszek 2 - 3 lépet, majd a fészekbe a nyitott és zárt fiasokat és zsemle színűeket, majd ismét mézes - virágporos és a többivel megtöltöm a kaptárt. A selejtes, hibás lépeket már vissza sem teszem a kaptárba. Kiolvasztásra hordóba teszem.

6./ Fedelezés, mézkezelés;

Ld. a 6/d tételt!

7./ Virágporszedők felrakása, virágporkezelés;

Ld. a 15/d tételt!

8./ Az anyátlan dajkacsalád berendezése. Az expressz - dajka.

a./ 18/d!

b./ Expressz-dajka: Ez a kistermelők dajkája. Böngészett, anyátlan. 8 egész keretes, kelés előtti lépet összegyűjtünk, fészket rendezünk belőlünk, majd 4-6 lépről lerázzuk (anya ellenőrzése után) a népet és hozzájuk tesszük. A dajka odébb kerül a méhestől. Még aznap délután beálcázhatunk vagy másnap. Ez egy sor anyát szépen megtermel.

9./ Az anyás dajkacsalád berendezése anyanevelésre, az anyacsalád berendezése pete- és álcanyeréshez;

Minőségi anyákat lehet így nyerni, főleg a rakodóban , de NB 24-ben is jól lehet alkalmazni. az anya állandóan petézik, a család sokáig termeli a pempőt. Anyarács (!) választja el a dajkás részt az anyás résztől. Az anyás dajka rajzóhajlamát gyengíteni kell: mézelvétellel, nyitott fiasok elvételével, építtetéssel.

Tenyészkeretet két nyílt fias lép fogja közre (vonzzák a dajkaméheket). A tenyészkeretbe 30 db álca kerül. A családot telítettre kell erősíteni. Az anyás részt 9 keretesre, a dajkást 6 keretesre lehet rendezni. Etetőkeret csak az anyásban van. A dajkásnak gyógylepényt teszünk, és virágport adunk. Az anyás rész napi fél liter cukorszörpöt kap.

10./Gyógylepénygyúrás, tárolás; dugófűzés, bölcsőgyártás, felragasztás;

/a/ Gyógylepény: januárban végezzük. A gyomorvészt meg kell előzni, bár a legeredményesebb a gyógyszer őszi beetetése. A tél végi etetés segít. A lepénynek a beadásig össze kell érnie.

10 családnak: 10 kg porcukor, 1 ü Fumegillint és Neotesolból is 10 - 15 gr-ot szétkeverünk a porcukorban, md hőkezelt 3,5 kg mézzel alaposan összegyúrjuk. Nejlontasakba kiszereljük, laposra tapossuk, konyhában érleljük. Első nagy kirepülés után adjuk be.

/b./ Zárkadugó: kocka alakú, T alakú felfúrással. Keményfából jó, éleit lecsiszolni. Ne szoruljon a zárkában.

Tenyészrúd: egyenes pálca, erre huzzuk rá a tenyészdugókat, 14 - 15 db fér rá

Mesterséges bölcső: olvadt tiszta viaszból készítjük, A mártófa: 8 - 9 mm, gömbölyített végű, lecsiszolt keményfa. Vízben áztatjuk, majd itatósra nyomjuk, majd forró viaszba, majd hideg vízbe mártjuk. Ha megkeményedett a bölcső, lehúzzuk.

A bölcső felragasztása: a bölcsőt a mártófával felemeljük. Az anyásító dugót nem forró viaszba mártjuk, megszilárdulása után a mártófával a bölcsőt hozzányomjuk. Az anyásító dugókat felfűzzük a fűzőpálcára (tenyészléc).

11./ Tenyészanyag - elvétel, álcázás, peteáthelyezés, lebölcsőzés, erősítés, zárkázás;

Ld. a 23/a tételt!

12./ Anyakelés, festés, tárolás, selejtezés;

Anyakelés: belülről kirágja a bölcső felső végét, félretolja a lemezkét és kibújik. Mivel nagyon éhes, azonnal elkezdi etetni a népe. A bölcsővég lerágásában is segítenek.

Nagyon fáradt, jól megfigyelhetők esetleges szervi hibái. Ezeket selejtezzük. Meg kell várni míg mind kikel. Ki kell nyitni a zárkát és levegős dobozba kell helyezni.

Festés: a kelés utáni néhány órában történik, békésen tűrik a műveletet. Petéző anyát reggel fessünk, arra a lépre helyezzük vissza, amelyiken volt a nyitott fészek felett, fekvő keretére tegyük.

A zárkából a friss anyát kiengedjük, jobb kézzel megfogjuk a toránál, áttesszük a bal kézbe, festékkel jelölünk, NEOLUX festék jó.

Színskála: fehér, sárga, piros, zöld kék.

13./ Méhlerázás pároztatókhoz, pincézés;

Ld. a 20/b tételt!

14./ Pároztatók lepényezése, betétezése, betelepítése, pincézés;

Ld. 23/d-t!

Lepényezés: a pároztatóba a doboz aljába teszünk kb. 30 dkg lepényt, ráejteni az anyát és a társ egy szedőkanálnyi méhet ráönt. A lepény fölött építhetnek, gyógyszer van benne.

Pároztató- betét: fedi a pároztatót, légmentesen zárja, széthajtható anyát megkeresni, csíkokat ragasztunk rá.

Pincében három nap és három éjjel tartjuk. Estére hozzuk ki a pincéből a pároztatót.

15./ Kaptárpároztatók betelepítése, anyásítása, a ráanyásítás. Pároztatók felszámolása.

Ld. 23/d tételt!

Felszámolása -

n kaptárospároztatásnál egyszerűen elvesszük a válaszfalat,

n - dobozoknál viszont: selejtes anyát zárkázva egy rajbefogóba drótozunk, az összes doboz népét kátránypapírra öntjük a nép felvonul az anyához. Elülés után le kell kénezzük a kis egységet. Megmaradásuk esetén míg élnének, zaklatnák a törzscsaládokat.

16./ Lépszalagos, lépnyelves, osztott sejtes anyanevelés;

Ld.22/b tételt!

17./ Anyák postázása, postázottak fogadása, anyaszállítás, anyacserék, lebölcsőzés, családanyásítás;

A nagy vándorméhészeknek nincs idejük anyát nevelni, rendszeresen vásárolnak tenyésztőtől.

Anyarendelés: pár nappal küldés előtt érkezik. A méhész jelezze a postán, hogy várja az anyákat.

Megérkeztek: élnek? A halott anyát az anyanevelőnek vissza kell küldeni, de nem szabad felbontani a szegelést. Majd a többit megitatni, 10 napra való élelemmel küldték. Itatás után a zárka népe megnyugszik....

18./ Fészkes böngészett raj készítése, anyásítása. Söpört raj készítése, anyásítása;

Ld. 20/b!

19./ Osztott raj készítése pergetéskor;

Ld. 21/b-b részét!

20./ Fészekbővítés műléppel, kiépített léppel fészekszűkítés, méret-meghatározás ősszel. Egyesítés;

Fészekbővítés: A fejlődő családnak lépek kellenek. A fészekbe zsemlyebarna a megfelelő. A legszélső fias lép mellé kerül. Hetente kap a család egy lépet.

Műlépet almavirágzáskor adunk, ahogy kiépítette, újat kap. Szépen épít a család napraforgón is.

Fészekszűkítés tavaszi nagy vizsgáláskor van, a selejtes lépeket oldaltakarón túlra tesszük.

Ősszel: annyi lép marad bent, amennyit tömören takar a család.

Egyesítés: tavasszal tartalékcsaláddal, újságpapírral a legjobb.

21./ Törzscsaládok és tartalékok betelelése, takarása;

18/b tételt lásd!

22./ Keretszegezés, fúrás, drótozás, műlépezés, egy bármilyen típusú kaptár generálozása, fertőtlenítése;

Ld. 1/d tételt!

23./ Viaszolvasztás préssel, napviasz-olvasztóval, viaszülepítés, kezelés, tárolás;

Ld. 3/d !

24./ A méz, a virágpor, a propolisz előkészítése piacra;

Ld. 27/b !

25./ Gyógykezelés Apistánnal, Perizinnel. Gyógykezelés meszesedés ellen;

Apistán: Apistan csík: támogatott szer. Fa vagy műanyag lapkán van a hatóanyag. Atka ellen.

Perizin: Bulgáriából származik. A Bayern cég is gyártja.

Pozitív a használatában: mert 5 Celsius fokig használható, akkor is ha már nincs fiasítás. Ha minden kifejlett atka a méheken van. A hatás 100%-os lehet. 1 hét után ismételni kell a kezelést.

Negatív a használatában: 6 hét a várakozási idő; csak őszi beteleléskor használható. Léputcánként fecskendővel vagy virágpermetezővel kell bevinni a szert. Gyorsan kell csinálni. Van méhelhalás is. Használható, akkor is ha már nincs fiasítás. Ha minden kifejlett atka a méheken van. A hatás 100%-os lehet. 1 hét után ismételni kell a kezelést.

Meszesedés ellen: 4%-os Formalin. Káliumszorbát, Nystatin l gr 25 dl langyos szörpbe, o,5 dl/család.

26./ Egészségügyi mintavétel, csomagolás, kísérőjegyzék;

Ld. 5/b ! és 4/b!

27./ Léptárolás, lépkénezés, lépkivágás;

Ld. 5/d!

28./ Méregtermelés, propolisz-termelés beindítása;

a./ ld. 15/a és

b./ Propoliszt gyűjtés helye: szedőrács, rostaszövet, takarólemezek, keretfül, keretváll, keretsín. A felső keretléc propolisz-tartalma 30%, az oldalléceké 20%-os.

Modern szedők: a fészek fölé terített szedőhálók. Szemeiből hűtés után kitördeljük a propoliszt. Forgácsolva, törten tároljuk fénytelen, hűvös helyen.

29./ Pempőtermelés beindítása, pempőleszívás, tárolás;

Ld. 26/a !

30./ Kezelési eszközök karbantartása, tárolása. Műhelyrend. Fűrészgép, gyalugép, pergetők, egyéb gépek balesetmentes használata, karbantartása;

Ld. 28/c !

Legyen egy munkapadunk, jó öreg gyalupad is. A falak szabad helyére polcokat rögzítsünk. Ezekre ezer apró cikket feltehetünk.

Biztonságos, zár, zárt villanyvezetők, szerszámosláda.

Festékes polc is legyen, Készletünkről vezessünk listát. Poroltó is legyen a tetőzet alatt. Kéznél legyenek a tisztasági eszközök.

Barkácsgép, fűrészgép kell a famunkákhoz. Köszörűgép. Minden háziszerszámot tartsunk a műhelyben.

Rend legyen a műhelyben. Felszerelési tárgyainkat tartsuk karban. Olyan a méhész műhelye, mint a munkája.

TTT

Vállalkozásgazdálkodási ismeretek

Szóbeli - A” - tételek

1./ A nemzetgazdaság fogalma, erőforrásai. A gazdaság szereplői, kapcsolatuk. A gazdaság szerkezete.

2./ A gazdasági növekedés fogalma, tényezői, típusai. A nemzetgazdaság teljesítményének mérése, mutatói.

3./ Az állam gazdasági szerepe. Gazdaságpolitika, gazdasági mechanizmus. Az állam és az üzletei vállalkozás kapcsolata.

4./ A vállalkozás erőforrásai, szereplői. A vállalkozás és az állam kapcsolata.

5./ A piacgazdaság jellemzése. A piac fogalma, elemei, szereplői, a piac működése. A piac szerepe a gazdaságban.

6./ A vállalkozás és a piac. Piacralépés, kilépés. A verseny fogalma, gazdasági szerepe. A gazdasági verseny szabályozása.

7./ Az üzleti vállalkozás jellemzése, küldetése, működési köre, érintettjei. A vállalkozás célrendszere.

8./ Az üzleti vállalkozás környezeti szférái. A műszaki, szociális, ökológiai környezethez való alkalmazkodás vállalati feladatai.

9./ Az egyéni vállalkozás jellemzői. Létrehozásának motivációi, gazdasági, jogi, adminisztratív feltételei. Az egyéni vállalkozás működése és megszűnése.

10./ A gazdasági társaságok fogalma, közös vonásaik. Az Rt, Kft jellemzői, alapítása, működése, megszűnése.

11./ A gazdasági társaságok eltérő vonásai: A Kft, Bt jellemzői, alapítása, működése, megszűnése.

12./ A marketing fogalma, szerepe az üzleti vállalkozásban. A marketing stratégia alapkérdései. Marketing eszközök és ezek alkalmazása.

13./ A vállalati stratégia fogalma, tartalma, fajtái, megvalósítása. A stratégiai tervezés.

14./ A vállalati tervezés fogalma, jelentősége. A tervek fajtái. Az üzleti terv.

15./ Humánerőforrás gazdálkodás. Munkaerő szükséglet tervezése, biztosítása, munkaviszony létesítése. Bérgazdálkodás. /teljesítmény, termelékenység, bérezési formák/.

16./ Gazdálkodás a tárgyi eszközökkel. Beruházás fogalma, fajtái, jelentősége az innovációban. Tárgyi eszközök létesítése, kivonása.

17./ Készletgazdálkodás: alapanyagok, segédanyagok, szerszámok, áruk, kész- és félkésztermékek.

18./ A vállalkozások vezetése, szervezete. A termelési folyamat megszervezése.

19./ Az üzleti vállalkozás gazdálkodásának eredményessége. Gazdálkodási alapelvek. Ráfordítás, jövedelem. Vagyoni helyzet alakulása.

20./ Az üzleti vállalkozás pénzgazdálkodása. Pénzügyi tervezés, finanszírozás, chah-flow. A vállalkozás pénzügyi kapcsolatai.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!